cjoint

Publicité


Publicité

Format du document : text/plain

Prévisualisation

# AdwCleaner 7.0.3.1 - Logfile created on Fri Oct 27 08:39:52 2017
# Updated on 2017/29/09 by Malwarebytes
# Running on Windows 10 Home (X64)
# Mode: clean
# Support: https://www.malwarebytes.com/support

***** [ Services ] *****

No malicious services deleted.

***** [ Folders ] *****

No malicious folders deleted.

***** [ Files ] *****

Deleted: C:\Users\Default\Desktop\\App Explorer.lnk
Deleted: C:\Users\Default User\Desktop\\App Explorer.lnk
Deleted: C:\Users\lena0.LAPTOP-VES4LFJ3\Desktop\\App Explorer.lnk


***** [ DLL ] *****

No malicious DLLs cleaned.

***** [ WMI ] *****

No malicious WMI cleaned.

***** [ Shortcuts ] *****

No malicious shortcuts cleaned.

***** [ Tasks ] *****

No malicious tasks deleted.

***** [ Registry ] *****

No malicious registry entries deleted.

***** [ Firefox (and derivatives) ] *****

No malicious Firefox entries deleted.

***** [ Chromium (and derivatives) ] *****

SearchProvider deleted: Ask Search - websearch.ask.com
SearchProvider deleted: Ask Search - search.ask.com
SearchProvider deleted: Conduit Search - search.conduit.com
SearchProvider deleted: FindWide - search.findwide.com
SearchProvider deleted: Sweetpacks - mysearch.sweetpacks.com
Startpage deleted: http://Vosteran.com/?f=1&a=vst_ir_15_1_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCzz0FtAzztAzz0A0F0D0DzytDtDtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0F0EtD0EyCtC0CtGtA0D0EyCtGzzyE0CtDtGzz0AtAtDtGyEzytCyEzzzytC0AyEzy0EtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0A0DzzyD0EyEyCyEtGzzyByDyEtGyEyDyCtDtGzyyDtDtDtG0EtCzztDtBzz0AyB0DzyzztA2Q&cr=1432923607&ir=
Startpage deleted: http://mysearch.sweetpacks.com/?barid={A738E2F2-54F0-11E3-8A2B-0018F3838AFD}&src=10&crg=3.5000006.10069&st=23
Startpage deleted: http://vosteran.com/?f=7&a=vst_ir_15_1_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCzz0FtAzztAzz0A0F0D0DzytDtDtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0F0EtD0EyCtC0CtGtA0D0EyCtGzzyE0CtDtGzz0AtAtDtGyEzytCyEzzzytC0AyEzy0EtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0A0DzzyD0EyEyCyEtGzzyByDyEtGyEyDyCtDtGzyyDtDtDtG0EtCzztDtBzz0AyB0DzyzztA2Q&cr=1432923607&ir=
Startpage deleted: http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1415804970&from=cor&uid=395049983_397234_FE9AD900
Startpage deleted: https://start-pagesearch.com/?s=acer&m=start&brw=ch
Startpage deleted: http://www.trotux.com/?z=046c8aa6fb4b2820a58b2f4g2zdm8mat9b0t7qam3e&from=isr&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_X5U2PQ21TXXX5U2PQ21T&type=hp
Startpage deleted: http://www.trotux.com/?z=2f7740bf1160a9b92c98cf3g2z3m2m3t4t0e9c0qfq&from=isr&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_X5U2PQ21TXXX5U2PQ21T&type=hp
Startpage deleted: http://Vosteran.com/?f=1&a=vst_ir_15_1_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCzz0FtAzztAzz0A0F0D0DzytDtDtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0F0EtD0EyCtC0CtGtA0D0EyCtGzzyE0CtDtGzz0AtAtDtGyEzytCyEzzzytC0AyEzy0EtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0A0DzzyD0EyEyCyEtGzzyByDyEtGyEyDyCtDtGzyyDtDtDtG0EtCzztDtBzz0AyB0DzyzztA2Q&cr=1432923607&ir=
Startpage deleted: http://mysearch.sweetpacks.com/?barid={A738E2F2-54F0-11E3-8A2B-0018F3838AFD}&src=10&crg=3.5000006.10069&st=23
Startpage deleted: http://vosteran.com/?f=7&a=vst_ir_15_1_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCzz0FtAzztAzz0A0F0D0DzytDtDtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0F0EtD0EyCtC0CtGtA0D0EyCtGzzyE0CtDtGzz0AtAtDtGyEzytCyEzzzytC0AyEzy0EtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0A0DzzyD0EyEyCyEtGzzyByDyEtGyEyDyCtDtGzyyDtDtDtG0EtCzztDtBzz0AyB0DzyzztA2Q&cr=1432923607&ir=
Startpage deleted: http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1415804970&from=cor&uid=395049983_397234_FE9AD900
Startpage deleted: https://start-pagesearch.com/?s=acer&m=start&brw=ch
Startpage deleted: http://www.trotux.com/?z=046c8aa6fb4b2820a58b2f4g2zdm8mat9b0t7qam3e&from=isr&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_X5U2PQ21TXXX5U2PQ21T&type=hp
Startpage deleted: http://www.trotux.com/?z=2f7740bf1160a9b92c98cf3g2z3m2m3t4t0e9c0qfq&from=isr&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_X5U2PQ21TXXX5U2PQ21T&type=hp
Startpage deleted: http://Vosteran.com/?f=1&a=vst_ir_15_1_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCzz0FtAzztAzz0A0F0D0DzytDtDtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0F0EtD0EyCtC0CtGtA0D0EyCtGzzyE0CtDtGzz0AtAtDtGyEzytCyEzzzytC0AyEzy0EtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0A0DzzyD0EyEyCyEtGzzyByDyEtGyEyDyCtDtGzyyDtDtDtG0EtCzztDtBzz0AyB0DzyzztA2Q&cr=1432923607&ir=
Startpage deleted: http://mysearch.sweetpacks.com/?barid={A738E2F2-54F0-11E3-8A2B-0018F3838AFD}&src=10&crg=3.5000006.10069&st=23
Startpage deleted: http://vosteran.com/?f=7&a=vst_ir_15_1_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCzz0FtAzztAzz0A0F0D0DzytDtDtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0F0EtD0EyCtC0CtGtA0D0EyCtGzzyE0CtDtGzz0AtAtDtGyEzytCyEzzzytC0AyEzy0EtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0A0DzzyD0EyEyCyEtGzzyByDyEtGyEyDyCtDtGzyyDtDtDtG0EtCzztDtBzz0AyB0DzyzztA2Q&cr=1432923607&ir=
Startpage deleted: http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1415804970&from=cor&uid=395049983_397234_FE9AD900
Startpage deleted: https://start-pagesearch.com/?s=acer&m=start&brw=ch
Startpage deleted: http://www.trotux.com/?z=046c8aa6fb4b2820a58b2f4g2zdm8mat9b0t7qam3e&from=isr&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_X5U2PQ21TXXX5U2PQ21T&type=hp
Startpage deleted: http://www.trotux.com/?z=2f7740bf1160a9b92c98cf3g2z3m2m3t4t0e9c0qfq&from=isr&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_X5U2PQ21TXXX5U2PQ21T&type=hp
Startpage deleted: http://Vosteran.com/?f=1&a=vst_ir_15_1_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCzz0FtAzztAzz0A0F0D0DzytDtDtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0F0EtD0EyCtC0CtGtA0D0EyCtGzzyE0CtDtGzz0AtAtDtGyEzytCyEzzzytC0AyEzy0EtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0A0DzzyD0EyEyCyEtGzzyByDyEtGyEyDyCtDtGzyyDtDtDtG0EtCzztDtBzz0AyB0DzyzztA2Q&cr=1432923607&ir=
Startpage deleted: http://mysearch.sweetpacks.com/?barid={A738E2F2-54F0-11E3-8A2B-0018F3838AFD}&src=10&crg=3.5000006.10069&st=23
Startpage deleted: http://vosteran.com/?f=7&a=vst_ir_15_1_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCzz0FtAzztAzz0A0F0D0DzytDtDtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0F0EtD0EyCtC0CtGtA0D0EyCtGzzyE0CtDtGzz0AtAtDtGyEzytCyEzzzytC0AyEzy0EtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0A0DzzyD0EyEyCyEtGzzyByDyEtGyEyDyCtDtGzyyDtDtDtG0EtCzztDtBzz0AyB0DzyzztA2Q&cr=1432923607&ir=
Startpage deleted: http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1415804970&from=cor&uid=395049983_397234_FE9AD900
Startpage deleted: https://start-pagesearch.com/?s=acer&m=start&brw=ch
Startpage deleted: http://www.trotux.com/?z=046c8aa6fb4b2820a58b2f4g2zdm8mat9b0t7qam3e&from=isr&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_X5U2PQ21TXXX5U2PQ21T&type=hp
Startpage deleted: http://www.trotux.com/?z=2f7740bf1160a9b92c98cf3g2z3m2m3t4t0e9c0qfq&from=isr&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_X5U2PQ21TXXX5U2PQ21T&type=hp
Startpage deleted: http://Vosteran.com/?f=1&a=vst_ir_15_1_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCzz0FtAzztAzz0A0F0D0DzytDtDtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0F0EtD0EyCtC0CtGtA0D0EyCtGzzyE0CtDtGzz0AtAtDtGyEzytCyEzzzytC0AyEzy0EtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0A0DzzyD0EyEyCyEtGzzyByDyEtGyEyDyCtDtGzyyDtDtDtG0EtCzztDtBzz0AyB0DzyzztA2Q&cr=1432923607&ir=
Startpage deleted: http://mysearch.sweetpacks.com/?barid={A738E2F2-54F0-11E3-8A2B-0018F3838AFD}&src=10&crg=3.5000006.10069&st=23
Startpage deleted: http://vosteran.com/?f=7&a=vst_ir_15_1_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCzz0FtAzztAzz0A0F0D0DzytDtDtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0F0EtD0EyCtC0CtGtA0D0EyCtGzzyE0CtDtGzz0AtAtDtGyEzytCyEzzzytC0AyEzy0EtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0A0DzzyD0EyEyCyEtGzzyByDyEtGyEyDyCtDtGzyyDtDtDtG0EtCzztDtBzz0AyB0DzyzztA2Q&cr=1432923607&ir=
Startpage deleted: http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1415804970&from=cor&uid=395049983_397234_FE9AD900
Startpage deleted: https://start-pagesearch.com/?s=acer&m=start&brw=ch
Startpage deleted: http://www.trotux.com/?z=046c8aa6fb4b2820a58b2f4g2zdm8mat9b0t7qam3e&from=isr&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_X5U2PQ21TXXX5U2PQ21T&type=hp
Startpage deleted: http://www.trotux.com/?z=2f7740bf1160a9b92c98cf3g2z3m2m3t4t0e9c0qfq&from=isr&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_X5U2PQ21TXXX5U2PQ21T&type=hp
Startpage deleted: http://Vosteran.com/?f=1&a=vst_ir_15_1_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCzz0FtAzztAzz0A0F0D0DzytDtDtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0F0EtD0EyCtC0CtGtA0D0EyCtGzzyE0CtDtGzz0AtAtDtGyEzytCyEzzzytC0AyEzy0EtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0A0DzzyD0EyEyCyEtGzzyByDyEtGyEyDyCtDtGzyyDtDtDtG0EtCzztDtBzz0AyB0DzyzztA2Q&cr=1432923607&ir=
Startpage deleted: http://mysearch.sweetpacks.com/?barid={A738E2F2-54F0-11E3-8A2B-0018F3838AFD}&src=10&crg=3.5000006.10069&st=23
Startpage deleted: http://vosteran.com/?f=7&a=vst_ir_15_1_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCzz0FtAzztAzz0A0F0D0DzytDtDtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0F0EtD0EyCtC0CtGtA0D0EyCtGzzyE0CtDtGzz0AtAtDtGyEzytCyEzzzytC0AyEzy0EtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0A0DzzyD0EyEyCyEtGzzyByDyEtGyEyDyCtDtGzyyDtDtDtG0EtCzztDtBzz0AyB0DzyzztA2Q&cr=1432923607&ir=
Startpage deleted: http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1415804970&from=cor&uid=395049983_397234_FE9AD900
Startpage deleted: https://start-pagesearch.com/?s=acer&m=start&brw=ch
Startpage deleted: http://www.trotux.com/?z=046c8aa6fb4b2820a58b2f4g2zdm8mat9b0t7qam3e&from=isr&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_X5U2PQ21TXXX5U2PQ21T&type=hp
Startpage deleted: http://www.trotux.com/?z=2f7740bf1160a9b92c98cf3g2z3m2m3t4t0e9c0qfq&from=isr&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_X5U2PQ21TXXX5U2PQ21T&type=hp
Startpage deleted: http://Vosteran.com/?f=1&a=vst_ir_15_1_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCzz0FtAzztAzz0A0F0D0DzytDtDtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0F0EtD0EyCtC0CtGtA0D0EyCtGzzyE0CtDtGzz0AtAtDtGyEzytCyEzzzytC0AyEzy0EtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0A0DzzyD0EyEyCyEtGzzyByDyEtGyEyDyCtDtGzyyDtDtDtG0EtCzztDtBzz0AyB0DzyzztA2Q&cr=1432923607&ir=
Startpage deleted: http://mysearch.sweetpacks.com/?barid={A738E2F2-54F0-11E3-8A2B-0018F3838AFD}&src=10&crg=3.5000006.10069&st=23
Startpage deleted: http://vosteran.com/?f=7&a=vst_ir_15_1_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutDtDtCzz0FtAzztAzz0A0F0D0DzytDtDtN0D0Tzu0StCtDzytAtN1L2XzutAtFyCtFtCyCtFyCtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1BtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyE0F0EtD0EyCtC0CtGtA0D0EyCtGzzyE0CtDtGzz0AtAtDtGyEzytCyEzzzytC0AyEzy0EtD2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2S0A0DzzyD0EyEyCyEtGzzyByDyEtGyEyDyCtDtGzyyDtDtDtG0EtCzztDtBzz0AyB0DzyzztA2Q&cr=1432923607&ir=
Startpage deleted: http://www.sweet-page.com/?type=hp&ts=1415804970&from=cor&uid=395049983_397234_FE9AD900
Startpage deleted: https://start-pagesearch.com/?s=acer&m=start&brw=ch
Startpage deleted: http://www.trotux.com/?z=046c8aa6fb4b2820a58b2f4g2zdm8mat9b0t7qam3e&from=isr&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_X5U2PQ21TXXX5U2PQ21T&type=hp
Startpage deleted: http://www.trotux.com/?z=2f7740bf1160a9b92c98cf3g2z3m2m3t4t0e9c0qfq&from=isr&uid=TOSHIBAXMQ01ABD100_X5U2PQ21TXXX5U2PQ21T&type=hp


*************************

::Tracing keys deleted
::Winsock settings cleared
::Additional Actions: 0*************************

C:/AdwCleaner/AdwCleaner[S0].txt - [3178 B] - [2017/10/27 8:39:17]


########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[C0].txt ##########

Publicité


Signaler le contenu de ce document

Publicité