cjoint

Publicité


Publicité

Format du document : text/plain

Prévisualisation

Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja:02-05-2016
Uruchomiony przez Ronierison (administrator) RONIERISON-PC (02-05-2016 15:54:22)
Uruchomiony z C:\Users\Ronierison\Downloads
Załadowane profile: Ronierison (Dostępne profile: Ronierison)
Platform: Windows 7 Ultimate (X64) Język: Português (Brasil)
Internet Explorer Wersja 8 (Domyślna przeglądarka: Chrome)
Tryb startu: Normal
Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Procesy (filtrowane) =================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

(Oracle Corporation) C:\Windows\System32\VBoxService.exe
(Oracle Corporation) C:\Windows\System32\VBoxTray.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
() C:\Program Files\BTU-Cottbus\Snoopy\snoopy.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSYNC.EXE
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe


==================== Rejestr (filtrowane) ===========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)

HKLM\...\Run: [VBoxTray] => C:\Windows\system32\VBoxTray.exe [1538656 2015-07-10] (Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [596504 2016-04-01] (Oracle Corporation)
HKU\S-1-5-21-674213604-390439482-516652079-1001\...\Run: [tsiVideo] => C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe C:\Users\RONIER~1\AppData\Local\Temp\mdi064.dll,fjasdfn <===== UWAGA

==================== Internet (filtrowane) ====================

(Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)

Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 10.0.2.2
Tcpip\..\Interfaces\{F4DEEF88-DF34-47B3-90DE-B3E332CD23E6}: [DhcpNameServer] 10.0.2.2

Internet Explorer:
==================
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-674213604-390439482-516652079-1001 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\ssv.dll [2016-04-20] (Oracle Corporation)
BHO-x32: Office Document Cache Handler -> {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\jp2ssv.dll [2016-04-20] (Oracle Corporation)
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
Filter: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-13] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: deflate - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-13] (Microsoft Corporation)
Filter: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\system32\urlmon.dll [2009-07-13] (Microsoft Corporation)
Filter-x32: gzip - {8f6b0360-b80d-11d0-a9b3-006097942311} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2009-07-13] (Microsoft Corporation)

FireFox:
========
FF ProfilePath: C:\Users\Ronierison\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\jsgfoes8.default
FF Plugin: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.91.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2016-04-20] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.91.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_91\bin\plugin2\npjp2.dll [2016-04-20] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\NPSPWRAP.DLL [2012-10-01] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-15] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.29.5\npGoogleUpdate3.dll [2016-02-15] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat Reader DC\Reader\AIR\nppdf32.dll [2016-02-09] (Adobe Systems Inc.)
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\buscape.xml [2014-07-17]
FF SearchPlugin: C:\Program Files (x86)\mozilla firefox\browser\searchplugins\mercadolivre.xml [2014-07-17]

Chrome:
=======
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://google.com/"
CHR Plugin: (Shockwave Flash) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\49.0.2623.112\PepperFlash\pepflashplayer.dll ()
CHR Plugin: (Native Client) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\49.0.2623.112\ppGoogleNaClPluginChrome.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Chrome PDF Viewer) - C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\49.0.2623.112\pdf.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Adobe Acrobat) - C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\Browser\nppdf32.dll => Brak pliku
CHR Plugin: (Google Update) - C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.115\npGoogleUpdate3.dll => Brak pliku
CHR Profile: C:\Users\Ronierison\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Pagamentos da Chrome Web Store) - C:\Users\Ronierison\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2016-04-28]

==================== Usługi (filtrowane) ========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

R2 VBoxService; C:\Windows\System32\VBoxService.exe [1780152 2015-07-10] (Oracle Corporation)
R2 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2009-07-13] (Microsoft Corporation)

===================== Sterowniki (filtrowane) ==========================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)

S3 ebdrv; C:\Windows\system32\DRIVERS\evbda.sys [3286016 2009-06-10] (Broadcom Corporation)
R0 VBoxGuest; C:\Windows\System32\DRIVERS\VBoxGuest.sys [150240 2015-07-10] (Oracle Corporation)
R3 VBoxMouse; C:\Windows\System32\DRIVERS\VBoxMouse.sys [120840 2015-07-10] (Oracle Corporation)
R1 VBoxSF; C:\Windows\System32\drivers\VBoxSF.sys [294440 2015-07-10] (Oracle Corporation)
R3 VBoxVideo; C:\Windows\System32\DRIVERS\VBoxVideo.sys [146096 2015-07-10] (Oracle Corporation)

==================== NetSvcs (filtrowane) ===================

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)


==================== Jeden miesiąc - utworzone pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-05-02 15:54 - 2016-05-02 15:54 - 00007919 _____ C:\Users\Ronierison\Downloads\FRST.txt
2016-05-02 15:53 - 2016-05-02 15:54 - 00000000 ____D C:\FRST
2016-05-02 15:53 - 2016-05-02 15:53 - 02377216 _____ (Farbar) C:\Users\Ronierison\Downloads\FRST64.exe
2016-04-28 11:48 - 2016-05-02 15:49 - 00005042 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft Office 15 Sync Maintenance for Ronierison-PC-Ronierison Ronierison-PC
2016-04-28 11:38 - 2016-04-28 11:39 - 02055467 _____ C:\Users\Ronierison\Downloads\Wolfram.Research.Mathematica.v9.0.0.0.Keymaker-AGAiN.7z
2016-04-28 10:41 - 2016-04-28 10:41 - 00176414 _____ C:\Users\Ronierison\Downloads\Setup.zip
2016-04-28 10:39 - 2016-04-28 16:30 - 00408080 _____ C:\Users\Ronierison\Downloads\keygen__7516_il14_26.exe
2016-04-28 10:39 - 2016-04-28 10:39 - 00280447 _____ C:\Users\Ronierison\Downloads\Mathwave.Easyfit.Professional.keygen.by.ACME (1).zip
2016-04-28 10:38 - 2016-04-28 10:38 - 01611944 _____ (Secure Download Ltd. ) C:\Users\Ronierison\Downloads\keygen
2016-04-28 10:37 - 2016-04-28 10:37 - 04764946 _____ C:\Users\Ronierison\Downloads\Mathwave.Easyfit.Professional.keygen.by.ACME.zip
2016-04-28 10:34 - 2016-05-02 11:31 - 00000000 ____D C:\INA
2016-04-28 10:32 - 2016-04-28 10:32 - 00003057 _____ C:\Users\Ronierison\Desktop\Snoopy.lnk
2016-04-28 10:32 - 2016-04-28 10:32 - 00002098 _____ C:\Users\Ronierison\Desktop\StatAssist 5.6.lnk
2016-04-28 10:32 - 2016-04-28 10:32 - 00001148 _____ C:\Users\Ronierison\Desktop\EasyFit 5.6 Professional.lnk
2016-04-28 10:32 - 2016-04-28 10:32 - 00000000 ____D C:\Users\Ronierison\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Snoopy
2016-04-28 10:32 - 2016-04-28 10:32 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\MathWave
2016-04-28 10:32 - 2016-04-28 10:32 - 00000000 ____D C:\Program Files\BTU-Cottbus
2016-04-28 10:32 - 2016-04-28 10:32 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\MathWave
2016-04-28 10:31 - 2016-04-28 10:31 - 00000569 _____ C:\Users\Ronierison\Desktop\charlie.jar - Atalho.lnk
2016-04-28 10:31 - 2016-04-28 10:31 - 00000000 ____D C:\Charlie
2016-04-28 10:28 - 2016-04-28 10:30 - 18698240 _____ C:\Users\Ronierison\Downloads\snoopy-stable-windows-2016-04-26.msi
2016-04-28 10:27 - 2016-04-28 10:28 - 05131788 _____ C:\Users\Ronierison\Downloads\IDES3b1.zip
2016-04-28 10:26 - 2016-04-28 10:26 - 00548060 _____ C:\Users\Ronierison\Downloads\ltsatool.zip
2016-04-26 09:09 - 2016-04-28 11:59 - 00000237 _____ C:\Users\Ronierison\AppData\Roaming\Statdisk.prefs
2016-04-26 09:09 - 2016-04-26 09:09 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Statdisk
2016-04-26 09:09 - 2016-04-26 09:09 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Statdisk
2016-04-23 11:08 - 2016-04-23 11:08 - 00000000 ___SD C:\Users\Ronierison\Documents\Minhas fontes de dados
2016-04-23 11:02 - 2016-04-23 11:02 - 00000000 _RSHD C:\Office Activation Technologies
2016-04-23 11:02 - 2016-04-23 11:02 - 00000000 ____D C:\Windows\Office15

==================== Jeden miesiąc - zmodyfikowane pliki i foldery ========

(Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)

2016-05-02 15:52 - 2009-07-14 14:55 - 00703080 _____ C:\Windows\system32\prfh0416.dat
2016-05-02 15:52 - 2009-07-14 14:55 - 00145866 _____ C:\Windows\system32\prfc0416.dat
2016-05-02 15:52 - 2009-07-14 02:13 - 01626900 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2016-05-02 15:52 - 2009-07-14 00:20 - 00000000 ____D C:\Windows\inf
2016-05-02 15:48 - 2015-07-13 04:23 - 00001066 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2016-05-02 15:48 - 2009-07-14 02:08 - 00000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2016-05-02 11:29 - 2009-07-14 01:45 - 00014192 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-05-02 11:29 - 2009-07-14 01:45 - 00014192 ____H C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2016-05-02 11:28 - 2015-07-13 04:23 - 00001070 _____ C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2016-04-20 09:31 - 2015-07-13 04:24 - 00002212 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Google Chrome.lnk
2016-04-20 09:30 - 2016-03-14 22:34 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Java
2016-04-20 09:30 - 2016-03-14 22:34 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\Java
2016-04-20 09:30 - 2016-03-14 22:19 - 00000000 ____D C:\Users\Todos os Usuários\Oracle
2016-04-20 09:30 - 2016-03-14 22:19 - 00000000 ____D C:\ProgramData\Oracle
2016-04-20 09:30 - 2015-07-13 04:23 - 00000000 ____D C:\Users\Ronierison\AppData\Local\Google
2016-04-20 09:29 - 2016-03-14 22:34 - 00097856 _____ (Oracle Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WindowsAccessBridge-32.dll
2016-04-20 09:29 - 2016-03-14 22:19 - 00000000 ____D C:\Users\Ronierison\.oracle_jre_usage

==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======

2016-04-26 09:09 - 2016-04-28 11:59 - 0000237 _____ () C:\Users\Ronierison\AppData\Roaming\Statdisk.prefs

Niektóre pliki w TEMP:
====================
C:\Users\Ronierison\AppData\Local\Temp\jre-8u91-windows-au.exe
C:\Users\Ronierison\AppData\Local\Temp\mdi064.dll


==================== Bamital & volsnap =================

(Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)

C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo


LastRegBack: 2016-04-08 00:21

==================== Koniec FRST.txt ============================

Publicité


Signaler le contenu de ce document

Publicité