cjoint

Publicité


Publicité

Format du document : text/plain

Prévisualisation


Open Hardware Monitor Report

--------------------------------------------------------------------------------

Version: 0.7.1.0

--------------------------------------------------------------------------------

Common Language Runtime: 4.0.30319.34209
Operating System: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
Process Type: 64-Bit

--------------------------------------------------------------------------------

Sensors

|
+- ASUS G20AJ (/mainboard)
| |
| +- Nuvoton NCT6779D (/lpc/nct6779d)
| | +- CPU VCore : 1.768 1.76 1.776 (/lpc/nct6779d/voltage/0)
| | +- Voltage #2 : 1.024 1.024 1.024 (/lpc/nct6779d/voltage/1)
| | +- AVCC : 3.376 3.376 3.392 (/lpc/nct6779d/voltage/2)
| | +- 3VCC : 3.376 3.376 3.392 (/lpc/nct6779d/voltage/3)
| | +- Voltage #5 : 1.008 1.008 1.008 (/lpc/nct6779d/voltage/4)
| | +- Voltage #7 : 1.12 1.12 1.128 (/lpc/nct6779d/voltage/6)
| | +- 3VSB : 3.312 3.312 3.312 (/lpc/nct6779d/voltage/7)
| | +- VBAT : 3.312 3.296 3.312 (/lpc/nct6779d/voltage/8)
| | +- VTT : 1.016 1.016 1.016 (/lpc/nct6779d/voltage/9)
| | +- Voltage #11 : 0.168 0.168 0.176 (/lpc/nct6779d/voltage/10)
| | +- Voltage #12 : 0.152 0.144 0.152 (/lpc/nct6779d/voltage/11)
| | +- Voltage #13 : 0.144 0.136 0.144 (/lpc/nct6779d/voltage/12)
| | +- Voltage #14 : 0.136 0.136 0.136 (/lpc/nct6779d/voltage/13)
| | +- Voltage #15 : 0.144 0.144 0.152 (/lpc/nct6779d/voltage/14)
| | +- CPU Core : 57.5 55.5 62 (/lpc/nct6779d/temperature/0)
| | +- Temperature #1 : 62 61.5 62 (/lpc/nct6779d/temperature/1)
| | +- Temperature #2 : 112 112 113 (/lpc/nct6779d/temperature/2)
| | +- Temperature #3 : 19.5 19.5 19.5 (/lpc/nct6779d/temperature/3)
| | +- Temperature #4 : 104 103 105 (/lpc/nct6779d/temperature/4)
| | +- Temperature #5 : 103 103 104 (/lpc/nct6779d/temperature/5)
| | +- Temperature #6 : 6 4 8 (/lpc/nct6779d/temperature/6)
| | +- Fan #1 : 1541 1539 2136 (/lpc/nct6779d/fan/0)
| | +- Fan #2 : 1493 1491 2042 (/lpc/nct6779d/fan/1)
| | +- Fan Control #1 : 23.1373 23.1373 34.1177 (/lpc/nct6779d/control/0)
| | +- Fan Control #2 : 23.1373 23.1373 34.1177 (/lpc/nct6779d/control/1)
| | +- Fan Control #3 : 100 100 100 (/lpc/nct6779d/control/2)
| | +- Fan Control #4 : 100 100 100 (/lpc/nct6779d/control/3)
| | +- Fan Control #5 : 100 100 100 (/lpc/nct6779d/control/4)
|
+- Intel Core i7-4790 (/intelcpu/0)
| +- Bus Speed : 99.7691 99.7691 99.7748 (/intelcpu/0/clock/0)
| +- CPU Core #1 : 3791.23 3591.69 3990.77 (/intelcpu/0/clock/1)
| +- CPU Core #2 : 3891 3591.69 3990.77 (/intelcpu/0/clock/2)
| +- CPU Core #3 : 3791.23 3591.69 3990.77 (/intelcpu/0/clock/3)
| +- CPU Core #4 : 3791.23 1795.84 3990.77 (/intelcpu/0/clock/4)
| +- CPU Core #1 : 54 50 62 (/intelcpu/0/temperature/0)
| +- CPU Core #2 : 51 50 62 (/intelcpu/0/temperature/1)
| +- CPU Core #3 : 50 49 60 (/intelcpu/0/temperature/2)
| +- CPU Core #4 : 54 49 59 (/intelcpu/0/temperature/3)
| +- CPU Package : 54 53 62 (/intelcpu/0/temperature/4)
| +- CPU Total : 17.1875 13.6719 43.5547 (/intelcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 17.1875 3.10096 37.5 (/intelcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 17.1875 1.5625 50 (/intelcpu/0/load/2)
| +- CPU Core #3 : 12.5 0 46.0938 (/intelcpu/0/load/3)
| +- CPU Core #4 : 21.875 0 56.25 (/intelcpu/0/load/4)
| +- CPU Package : 38.0555 35.0044 51.1205 (/intelcpu/0/power/0)
| +- CPU Cores : 26.9471 23.9375 41.1191 (/intelcpu/0/power/1)
| +- CPU Graphics : 0 0 0 (/intelcpu/0/power/2)
| +- CPU DRAM : 1.19644 1.07611 1.67893 (/intelcpu/0/power/3)
|
+- Generic Memory (/ram)
| +- Memory : 45.0675 44.1473 46.4627 (/ram/load/0)
| +- Used Memory : 3.58043 3.50732 3.69127 (/ram/data/0)
| +- Available Memory : 4.36416 4.25332 4.43726 (/ram/data/1)
|
+- NVIDIA GeForce GTX 750 (/nvidiagpu/0)
| +- GPU Core : 1019.62 0 1019.62 (/nvidiagpu/0/clock/0)
| +- GPU Memory : 2505.6 405 2505.6 (/nvidiagpu/0/clock/1)
| +- GPU Shader : 2039.24 0 2039.24 (/nvidiagpu/0/clock/2)
| +- GPU Core : 41 38 42 (/nvidiagpu/0/temperature/0)
| +- GPU Core : 3 0 66 (/nvidiagpu/0/load/0)
| +- GPU Memory Controller : 1 1 34 (/nvidiagpu/0/load/1)
| +- GPU Video Engine : 0 0 0 (/nvidiagpu/0/load/2)
| +- GPU Memory : 14.5538 14.0318 15.0005 (/nvidiagpu/0/load/3)
| +- GPU Fan : 42 42 42 (/nvidiagpu/0/control/0)
|
+- TOSHIBA DT01ACA100 (/hdd/0)
| +- Temperature : 37 37 37 (/hdd/0/temperature/0)
| +- Used Space : 18.0268 18.0265 18.0268 (/hdd/0/load/0)

--------------------------------------------------------------------------------

Parameters

|
+- ASUS G20AJ (/mainboard)
| |
| +- Nuvoton NCT6779D (/lpc/nct6779d)
| | |
| | +- CPU VCore (/lpc/nct6779d/voltage/0)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #2 (/lpc/nct6779d/voltage/1)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- AVCC (/lpc/nct6779d/voltage/2)
| | | +- Ri [kΩ] : 34 : 34
| | | +- Rf [kΩ] : 34 : 34
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- 3VCC (/lpc/nct6779d/voltage/3)
| | | +- Ri [kΩ] : 34 : 34
| | | +- Rf [kΩ] : 34 : 34
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #5 (/lpc/nct6779d/voltage/4)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #7 (/lpc/nct6779d/voltage/6)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- 3VSB (/lpc/nct6779d/voltage/7)
| | | +- Ri [kΩ] : 34 : 34
| | | +- Rf [kΩ] : 34 : 34
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- VBAT (/lpc/nct6779d/voltage/8)
| | | +- Ri [kΩ] : 34 : 34
| | | +- Rf [kΩ] : 34 : 34
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- VTT (/lpc/nct6779d/voltage/9)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #11 (/lpc/nct6779d/voltage/10)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #12 (/lpc/nct6779d/voltage/11)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #13 (/lpc/nct6779d/voltage/12)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #14 (/lpc/nct6779d/voltage/13)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #15 (/lpc/nct6779d/voltage/14)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- CPU Core (/lpc/nct6779d/temperature/0)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | |
| | +- Temperature #1 (/lpc/nct6779d/temperature/1)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | |
| | +- Temperature #2 (/lpc/nct6779d/temperature/2)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | |
| | +- Temperature #3 (/lpc/nct6779d/temperature/3)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | |
| | +- Temperature #4 (/lpc/nct6779d/temperature/4)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | |
| | +- Temperature #5 (/lpc/nct6779d/temperature/5)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | |
| | +- Temperature #6 (/lpc/nct6779d/temperature/6)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
|
+- Intel Core i7-4790 (/intelcpu/0)
| |
| +- CPU Core #1 (/intelcpu/0/temperature/0)
| | +- TjMax [°C] : 100 : 100
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #2 (/intelcpu/0/temperature/1)
| | +- TjMax [°C] : 100 : 100
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #3 (/intelcpu/0/temperature/2)
| | +- TjMax [°C] : 100 : 100
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #4 (/intelcpu/0/temperature/3)
| | +- TjMax [°C] : 100 : 100
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Package (/intelcpu/0/temperature/4)
| | +- TjMax [°C] : 100 : 100
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
|
+- Generic Memory (/ram)
|
+- NVIDIA GeForce GTX 750 (/nvidiagpu/0)
|
+- TOSHIBA DT01ACA100 (/hdd/0)
| |
| +- Temperature (/hdd/0/temperature/0)
| | +- Offset [°C] : 0 : 0

--------------------------------------------------------------------------------

Mainboard

SMBIOS Version: 2.8

BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: 0703

System Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
System Name: G20AJ
System Version: System Version

Mainboard Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
Mainboard Name: G20AJ
Mainboard Version: Rev X.0x

Processor Manufacturer: Intel
Processor Version: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
Processor Core Count: 4
Processor Core Enabled: 4
Processor Thread Count: 8
Processor External Clock: 100 Mhz

Memory Device [0] Manufacturer: [Empty]
Memory Device [0] Part Number: [Empty]
Memory Device [0] Device Locator: DIMM_A1
Memory Device [0] Bank Locator: BANK 0
Memory Device [0] Speed: 0 MHz

Memory Device [1] Manufacturer: Hynix/Hyundai
Memory Device [1] Part Number: HMT41GS6BFR8A-PB
Memory Device [1] Device Locator: DIMM_B1
Memory Device [1] Bank Locator: BANK 2
Memory Device [1] Speed: 1600 MHz

SMBIOS Table

ABgAAAECAPADf4Cciz8BAAAAAw0EBv//QW1lcmljYW4gTWVnYXRyZW5kcyBJbmMu
ADA3MDMAMDQvMjkvMjAxNQAAARsBAAECAwRE2BxXsa3IyU/HCGJmoTeIBgUGQVNV
U1RlSyBDT01QVVRFUiBJTkMuAEcyMEFKAFN5c3RlbSBWZXJzaW9uAEY0UERDRzAw
MjJWNwBBbGwARGVza3RvcAAAAg8CAAECAwQFCQYDAAoAQVNVU1RlSyBDT01QVVRF
UiBJTkMuAEcyMEFKAFJldiBYLjB4ADE1MDEzODQ1NjgwMTE0MQBUbyBiZSBmaWxs
ZWQgYnkgTy5FLk0uAFRvIGJlIGZpbGxlZCBieSBPLkUuTS4AAAMZAwABAwIDBAMD
AwMAAAAAAAEBAwAAAAVUbyBCZSBGaWxsZWQgQnkgTy5FLk0uAFRvIEJlIEZpbGxl
ZCBCeSBPLkUuTS4AVG8gQmUgRmlsbGVkIEJ5IE8uRS5NLgBUbyBCZSBGaWxsZWQg
QnkgTy5FLk0uAFRvIGJlIGZpbGxlZCBieSBPLkUuTS4AAAgJBAABAAIPDUtCTVMA
S0JNUwAACAkFAAEAAhIQVVNCM18yAFVTQjNfMgAACAkGAAEAAhIQVVNCM18zAFVT
QjNfMwAACAkHAAEAAhIQVVNCMzQAVVNCMzQAAAgJCAABAAISEFVTQjU2AFVTQjU2
AAAICQkAAQACEhBVU0I5MTAAVVNCOTEwAAAICQoAAQACCx9SZWFsVGVrIExBTgBS
ZWFsVGVrIExBTgAACAkLAAEAAv8dQVVESU8AQVVESU8AAAgJDAABAAL/HERWSS1E
AERWSSBwb3J0AAAICQ0AAQAC/xxEVkktSQBEVkkgcG9ydAAACAkOAAEAAv8cSERN
SQBIRE1JIHBvcnQAAAgJDwABIgAAIFNBVEE2R18xAAAICRAAASIAACBTQVRBNkdf
MgAACAkRAAESAAAQVVNCMTExMgAACAkSAAEfAAAdQUFGUAAACAkTAAH/AAD/Q1BV
X0ZBTgAACAkUAAEIAAAJQ09NMQAACAkVAAEIAAAJTFBUAAAJERYAAaUIBAQBAAwB
AAACAE1pbmlQQ0lFAAAKCBcAgwGFAiAgIFRvIEJlIEZpbGxlZCBCeSBPLkUuTS4A
VG8gQmUgRmlsbGVkIEJ5IE8uRS5NLgAACwUYAAtUbyBCZSBGaWxsZWQgQnkgTy5F
Lk0uADAyQUkwMjBGN0VGMTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDEAQkxVRVZJT0xFVABU
byBCZSBGaWxsZWQgQnkgTy5FLk0uAFRvIEJlIEZpbGxlZCBCeSBPLkUuTS4AVG8g
QmUgRmlsbGVkIEJ5IE8uRS5NLgBPRU1fU1RSSU5HXzcAT0VNX1NUUklOR184AE9F
TV9TVFJJTkdfOQBPRU1fU1RSSU5HXzEwAE9FTV9TVFJJTkdfMTEAAAwFGQABVG8g
QmUgRmlsbGVkIEJ5IE8uRS5NLgAAGAUaAAAAACAUGwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAiCxwAAQGVAgAAA051dm90b24gTkNUNTUzOEQAABoWHQABAACAAIAAgACAAIAA
AAAAAIBMTTc4QQAAJBAeAAEAAgADAAQABQAGAAAAIwsfAAEcABwAHQBUbyBCZSBG
aWxsZWQgQnkgTy5FLk0uAAAcFiAAAQAAgACAAIAAgACAAAAAAACATE03OEEAACQQ
IQABAAIAAwAEAAUABgAAACMLIgABHAAfACAAVG8gQmUgRmlsbGVkIEJ5IE8uRS5N
LgAAGw8jACAAEgEAAAAAAIABQ29vbGluZyBEZXYgMQAAJBAkAAEAAgADAAQABQAG
AAAAIwslAAEcACIAIwBUbyBCZSBGaWxsZWQgQnkgTy5FLk0uAAAbDyYAIAASAQAA
AAAAgAAAACQQJwABAAIAAwAEAAUABgAAACMLKAABHAAlACYAVG8gQmUgRmlsbGVk
IEJ5IE8uRS5NLgAAHRYpAAEAAIAAgACAAIAAgAAAAAAAgEFCQwAAJBAqAACAAIAA
gACAAIAAgAAAIwsrAAEcACgAJgBUbyBCZSBGaWxsZWQgQnkgTy5FLk0uAAAaFiwA
AWoAgACAAIAAgACAAAAAAACATE03OEEAABwWLQABagCAAIAAgACAAIAAAAAAAIBM
TTc4QQAAGw8uAC0AZwEAAAAAAIABQ29vbGluZyBEZXYgMQAAHRYvAAFqAIAAgACA
AIAAgAAAAAAAgEFCQwAAJxYwAAEBAgMEBQYHAICiESwALgAvAFRvIEJlIEZpbGxl
ZCBCeSBPLkUuTS4AVG8gQmUgRmlsbGVkIEJ5IE8uRS5NLgBUbyBCZSBGaWxsZWQg
QnkgTy5FLk0uAFRvIEJlIEZpbGxlZCBCeSBPLkUuTS4AVG8gQmUgRmlsbGVkIEJ5
IE8uRS5NLgBUbyBCZSBGaWxsZWQgQnkgTy5FLk0uAFRvIEJlIEZpbGxlZCBCeSBP
LkUuTS4AACkLMQABgwEAAAAQIE9uYm9hcmQgSUdEAAApCzIAAYUBAAAAyCBPbmJv
YXJkIExBTgAAKQszAAGBAQAAA+IgT25ib2FyZCAxMzk0AACLNjQA/ty6mHZUMhAE
BDJV+ACiAqEAQGMGEUQwA99AsgAgAHM8EAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFWMTM5NEdV
SUQAAAQqNQABAwECwwYDAP/7678DjGQAPA8QDkEkNgA3ADgAAAQFBAQIBAABAFNP
Q0tFVCAxMTUwAEludGVsAEludGVsKFIpIENvcmUoVE0pIGk3LTQ3OTAgQ1BVIEAg
My42MEdIegBGaWxsIEJ5IE9FTQBGaWxsIEJ5IE9FTQAABxM2AAGAAQABAAEgACAA
AAQBB0NQVSBJbnRlcm5hbCBMMQAABxM3AAGBAQAEAAQgACAAAAUFB0NQVSBJbnRl
cm5hbCBMMgAABxM4AAGCAQAgACAgACAAAAYFCENQVSBJbnRlcm5hbCBMMwAAEBc6
AAMDAwAAAAH+/wIAAAAAAAAAAAAAABEoOwA6AP7/AAAAAAAACQABAgIAAAAAAwQA
BgAAAAAAAAAAAAAAAABESU1NX0ExAEJBTksgMABbRW1wdHldAFtFbXB0eV0AOTg3
NjU0MzIxMABbRW1wdHldAAARKDwAOgD+/0AAQAAAIA0AAQIYgABABgMEBQYCAAAA
AEAGRgXcBUYFRElNTV9CMQBCQU5LIDIASHluaXgvSHl1bmRhaQAxMjZCQjVENwA5
ODc2NTQzMjEwAEhNVDQxR1M2QkZSOEEtUEIgIAAAEx89AAAAAAD//38AOgACAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFCM+AAAAAAD//38APAA9AP8CAQAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAIgGPwAAAAAADRZAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAmVufFVTfGlzbzg4NTkt
MQBmcnxGUnxpc284ODU5LTEAemh8Q058dW5pY29kZQAAg0BCABQAAAAAAAAAAAAA
APgAAAAAAAAAASAAAAEACQDoAwEAAAAAAMgAAAAAAAAAAAAAAGYAAAB2UHJvAAAA
AAAAfwRDAAAA

--------------------------------------------------------------------------------

LPC NCT677X

Chip ID: 0xC560
Chip revision: 0x62
Base Adress: 0x0290

Hardware Monitor Registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

0000 04 3B 04 3B 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0010 04 FF 04 FF 04 FF FF FF 40 7F 15 13 12 11 12 00
0020 DD 80 D3 D3 7E 00 8C 70 FF FF FF DA 00 00 00 00
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
0040 03 00 10 FF DF 00 1F FF 2D FF FF 10 00 55 00 A3
0050 01 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 41 00 FF
0060 30 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0070 00 0A 00 39 00 39 00 13 80 13 80 13 80 FF FF FF
0100 10 00 44 0A 0A 01 01 3C 00 3B 00 3B 00 FF FF FF
0110 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0120 00 28 32 3A 50 FF FF 00 19 32 FF FF FF FF FF FF
0130 FF 00 FF FF 00 58 00 CC 03 01 00 00 00 00 00 00
0140 FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 01 FF
0150 3E 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0200 10 32 44 0A 0A 01 01 3C 00 3B 00 3B 00 FF FF FF
0220 00 28 32 3A 50 FF FF 00 19 32 FF FF FF FF FF FF
0230 FF 00 FF FF 00 58 00 CC 03 01 00 00 00 00 00 00
0240 FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 02 FF
0250 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0260 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0300 03 00 00 0A 0A 01 01 3C 00 FF 00 00 00 FF FF FF
0320 00 19 23 2D 37 FF FF 8C AA C8 E6 FF FF FF FF FF
0330 FF 00 FF FF 00 3C 00 CC 00 01 00 00 00 00 00 00
0340 FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF FF 03 FF
0360 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0410 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
0420 FF FF FF 96 64 96 64 E1 96 04 FF FF FF FF FF FF
0440 FF FF 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 04 FF
0450 00 73 FF FF 00 00 00 FF FF 1F 13 13 09 FF FF FF
0460 FF 01 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
0480 DD 80 D3 D3 7E 00 8C CF CF 7F 15 13 12 11 12 00
0490 70 3E 13 68 68 06 00 3D 40 39 39 13 13 13 1C FF
04B0 1B 0C 1C 08 FF 1F FF 1F FF 1F FF FF FF FF FF FF
04C0 06 05 05 D5 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF
04F0 39 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0500 FF FF 00 00 00 06 00 FF 0F FF FF FF FF 00 00 FF
0550 CF CF 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0560 00 00 00 00 00 00 7F 00 3F FF FF FF FF FF FF FF
0600 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0610 FF 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0620 FF 01 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0630 1B 0C 1C 08 FF 1F FF 1F FF 1F FF 1F FF 1F FF 1F
0640 FF 1F FF 1F 02 02 02 02 02 FF FF FF FF FF 06 FF
0650 7F 7F 7F 7F FF FF 06 05 05 D5 00 00 00 00 00 00
0660 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0670 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0700 FF 95 02 10 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 00
0710 00 00 00 00 00 00 00 F5 48 F8 80 F8 80 F8 80 01
0720 39 00 08 00 00 00 EF 36 00 EF 00 00 00 00 00 00
0730 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0800 03 00 00 0A 0A 01 01 3C 00 FF 00 00 00 FF FF FF
0820 00 19 23 2D 37 FF FF 8C AA C8 E6 FF FF FF FF FF
0830 FF 00 FF FF 00 3C 00 CC 00 01 00 00 00 00 00 00
0840 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 08 FF
0900 03 00 00 0A 0A 01 01 3C 00 FF 00 00 00 FF FF FF
0920 00 19 23 2D 37 FF FF 8C AA C8 E6 FF FF FF FF FF
0930 FF 00 FF FF 00 3C 00 CC 00 01 00 00 00 00 00 00
0940 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 09 FF
0960 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0A00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0A10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0A20 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0A30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0A40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0A 0A
0A50 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0A60 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0A70 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0B00 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0B10 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0B20 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0B30 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0B50 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0B60 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0B70 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0C00 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0C10 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0C20 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0C30 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0C50 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0C60 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0C70 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0D00 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0D10 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0D20 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0D30 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0D50 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0D60 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0E00 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0E10 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0E20 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0E30 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0F00 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0F10 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0F20 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
0F30 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A
8040 03 00 10 FF DF 00 1F FF 2D FF FF 10 00 55 80 5C

--------------------------------------------------------------------------------

CPUID

Processor 0

Processor Vendor: Intel
Processor Brand: Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
Family: 0x6
Model: 0x3C
Stepping: 0x3

CPUID Return Values

CPU Thread: 0
APIC ID: 0
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306C3 00100800 7FFAFBFF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C10000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00042120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00002FBB 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000021 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3937342D 50432030 20402055
80000004 30362E33 007A4847 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003027 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 1
APIC ID: 1
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 1

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306C3 01100800 7FFAFBFF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C10000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00042120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00002FBB 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000001
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000021 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3937342D 50432030 20402055
80000004 30362E33 007A4847 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003027 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 2
APIC ID: 2
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306C3 02100800 7FFAFBFF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C10000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00042120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00002FBB 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000002
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000021 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3937342D 50432030 20402055
80000004 30362E33 007A4847 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003027 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 3
APIC ID: 3
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 1

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306C3 03100800 7FFAFBFF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C10000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00042120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00002FBB 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000003
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000021 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3937342D 50432030 20402055
80000004 30362E33 007A4847 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003027 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 4
APIC ID: 4
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306C3 04100800 7FFAFBFF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C10000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00042120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00002FBB 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000004
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000021 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3937342D 50432030 20402055
80000004 30362E33 007A4847 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003027 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 5
APIC ID: 5
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 1

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306C3 05100800 7FFAFBFF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C10000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00042120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00002FBB 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000005
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000021 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3937342D 50432030 20402055
80000004 30362E33 007A4847 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003027 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 6
APIC ID: 6
Processor ID: 0
Core ID: 3
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306C3 06100800 7FFAFBFF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C10000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00042120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00002FBB 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000006
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000021 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3937342D 50432030 20402055
80000004 30362E33 007A4847 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003027 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 7
APIC ID: 7
Processor ID: 0
Core ID: 3
Thread ID: 1

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000306C3 07100800 7FFAFBFF BFEBFBFF
00000002 76036301 00F0B5FF 00000000 00C10000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00042120
00000006 00000077 00000002 00000009 00000000
00000007 00000000 00002FBB 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000000 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000007
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000021 2C100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 3937342D 50432030 20402055
80000004 30362E33 007A4847 00000000 00000000
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003027 00000000 00000000 00000000

--------------------------------------------------------------------------------

Intel CPU

Name: Intel Core i7-4790
Number of Cores: 4
Threads per Core: 2
Timer Frequency: 3.507508 MHz
Time Stamp Counter: Invariant
Estimated Time Stamp Counter Frequency: 3591.89 MHz
Estimated Time Stamp Counter Frequency Error: 0.24578 Mhz
Time Stamp Counter Frequency: 3591.69 MHz

MSR Core #1

MSR EDX EAX
000000CE 00080838 F3012400
00000198 000022DD 00002700
0000019C 00000000 882E0000
000001A2 00000000 00641400
000001B1 00000000 882A0800
00000606 00000000 000A0E03
00000611 00000000 57D1356E
00000619 00000000 02E947A6
00000639 00000000 3E713B63
00000641 00000000 00000000

MSR Core #2

MSR EDX EAX
000000CE 00080838 F3012400
00000198 000022EA 00002700
0000019C 00000000 882A0000
000001A2 00000000 00641400
000001B1 00000000 882A0800
00000606 00000000 000A0E03
00000611 00000000 57D1356E
00000619 00000000 02E947A6
00000639 00000000 3E713B63
00000641 00000000 00000000

MSR Core #3

MSR EDX EAX
000000CE 00080838 F3012400
00000198 000022EA 00002700
0000019C 00000000 882F0000
000001A2 00000000 00641400
000001B1 00000000 882A0800
00000606 00000000 000A0E03
00000611 00000000 57D1356E
00000619 00000000 02E947A6
00000639 00000000 3E713B63
00000641 00000000 00000000

MSR Core #4

MSR EDX EAX
000000CE 00080838 F3012400
00000198 000022E1 00002700
0000019C 00000000 88300000
000001A2 00000000 00641400
000001B1 00000000 882A0800
00000606 00000000 000A0E03
00000611 00000000 57D1356E
00000619 00000000 02E947A6
00000639 00000000 3E713B63
00000641 00000000 00000000

Microarchitecture: Haswell
Time Stamp Counter Multiplier: 36

--------------------------------------------------------------------------------

AMD Display Library

Status: -1

--------------------------------------------------------------------------------

NVAPI

Version: NVidia Complete Version 1.10
Number of GPUs: 1

--------------------------------------------------------------------------------

Nvidia GPU

Name: NVIDIA GeForce GTX 750
Index: 0
Driver Version: 361.91
Driver Branch: r361_74-12

DeviceID: 0x138110DE
SubSystemID: 0x86441043
RevisionID: 0xA2
ExtDeviceID: 0x1381

Thermal Settings

Sensor[0].Controller: GPU_INTERNAL
Sensor[0].DefaultMinTemp: 0
Sensor[0].DefaultMaxTemp: 127
Sensor[0].CurrentTemp: 42
Sensor[0].Target: GPU

Clocks

Clock[8]: 2505600
Clock[9]: 11
Clock[10]: 571428
Clock[11]: 1
Clock[12]: 648000
Clock[13]: 9
Clock[16]: 148500
Clock[17]: 1
Clock[18]: 27000
Clock[19]: 1
Clock[30]: 2039238
Clock[31]: 17
Clock[32]: 1875789
Clock[33]: 25
Clock[34]: 1836000
Clock[35]: 25
Clock[36]: 1080000
Clock[37]: 9
Clock[40]: 324000
Clock[41]: 9
Clock[44]: 108000
Clock[45]: 1
Clock[92]: 2505600
Clock[93]: 32
Clock[99]: 571428
Clock[100]: 32
Clock[106]: 648000
Clock[107]: 32
Clock[120]: 148500
Clock[121]: 32
Clock[127]: 27000
Clock[128]: 32
Clock[169]: 2039238
Clock[170]: 32
Clock[176]: 1875789
Clock[177]: 15
Clock[178]: 92
Clock[183]: 1836000
Clock[184]: 15
Clock[185]: 90
Clock[190]: 1080000
Clock[191]: 32
Clock[204]: 324000
Clock[205]: 32
Clock[218]: 108000
Clock[219]: 32

Tachometer

Status: NOT_SUPPORTED

P-States

Percentage[0]: 3
Percentage[1]: 1
Percentage[2]: 0
Percentage[3]: 1

Usages

Usage[1]: 1
Usage[2]: 3
Usage[3]: 60
Usage[4]: 37
Usage[5]: 1
Usage[6]: 1
Usage[7]: 58
Usage[8]: 9
Usage[9]: 1
Usage[11]: 58
Usage[12]: 29
Usage[13]: 1
Usage[14]: 1
Usage[15]: 100
Usage[16]: 100

Cooler Settings

Cooler[0].Type: 1
Cooler[0].Controller: 1
Cooler[0].DefaultMin: 42
Cooler[0].DefaultMax: 100
Cooler[0].CurrentMin: 42
Cooler[0].CurrentMax: 100
Cooler[0].CurrentLevel: 42
Cooler[0].DefaultPolicy: 16
Cooler[0].CurrentPolicy: 16
Cooler[0].Target: 7
Cooler[0].ControlType: 2
Cooler[0].Active: 0

Memory Info

Value[0]: 2097152
Value[1]: 2037564
Value[2]: 0
Value[3]: 2097340
Value[4]: 1792048

--------------------------------------------------------------------------------

GenericHarddisk

Drive name: TOSHIBA DT01ACA100
Firmware version: MS2OA7L0

ID Description Raw Value Worst Value Thres Physical
01 Read Error Rate 000000000000 100 100 16 -
02 Throughput Performance 470000000000 142 142 54 -
03 Spin-Up Time A800AE000300 134 134 24 -
04 Start/Stop Count F20000000000 100 100 0 242
05 Reallocated Sectors Count 000000000000 100 100 5 -
07 Seek Error Rate 000000000000 100 100 67 -
08 Seek Time Performance 210000000000 118 118 20 -
09 Power-On Hours (POH) 1E1100000000 100 100 0 4382
0A Spin Retry Count 000000000000 100 100 60 -
0C Power Cycle Count EF0000000000 100 100 0 239
C0 Emergency Retract Cycle Count F20000000000 100 100 0 -
C1 Load Cycle Count F20000000000 100 100 0 -
C2 Temperature 250012003800 162 162 0 37
C4 Reallocation Event Count 000000000000 100 100 0 -
C5 Current Pending Sector Count 000000000000 100 100 0 -
C6 Uncorrectable Sector Count 000000000000 100 100 0 -
C7 UltraDMA CRC Error Count 000000000000 200 200 0 -

Logical drive name: C:\
Format: NTFS
Total size: 161061269504
Total free space: 34555052032

Logical drive name: D:\
Format: NTFS
Total size: 818065436672
Total free space: 768066359296


Publicité


Signaler le contenu de ce document

Publicité