cjoint

Publicité


Publicité

Format du document : text/plain

Prévisualisation


Open Hardware Monitor Report

--------------------------------------------------------------------------------

Version: 0.7.1.0

--------------------------------------------------------------------------------

Common Language Runtime: 4.0.30319.42000
Operating System: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
Process Type: 64-Bit

--------------------------------------------------------------------------------

Sensors

|
+- EVGA 131-GT-E767 (/mainboard)
| |
| +- Fintek F71882 (/lpc/f71882)
| | +- VCC3V : 3.376 3.376 3.376 (/lpc/f71882/voltage/0)
| | +- CPU VCore : 0.64 0.64 0.64 (/lpc/f71882/voltage/1)
| | +- Voltage #3 : 1.032 1.032 1.032 (/lpc/f71882/voltage/2)
| | +- Voltage #4 : 0.944 0.944 0.96 (/lpc/f71882/voltage/3)
| | +- Voltage #5 : 0.904 0.904 0.904 (/lpc/f71882/voltage/4)
| | +- Voltage #6 : 0.936 0.936 0.936 (/lpc/f71882/voltage/5)
| | +- Voltage #7 : 1.32 1.32 1.32 (/lpc/f71882/voltage/6)
| | +- VSB3V : 3.36 3.36 3.36 (/lpc/f71882/voltage/7)
| | +- VBat : 3.312 3.312 3.312 (/lpc/f71882/voltage/8)
| | +- Temperature #1 : 85 84 85 (/lpc/f71882/temperature/0)
| | +- Temperature #2 : 46 45 47 (/lpc/f71882/temperature/1)
| | +- Temperature #3 : 20 19 20 (/lpc/f71882/temperature/2)
| | +- Fan #1 : 1886.79 1872.66 1891.55 (/lpc/f71882/fan/0)
|
+- Intel Core i7 960 (/intelcpu/0)
| +- Bus Speed : 132.668 132.66 132.68 (/intelcpu/0/clock/0)
| +- CPU Core #1 : 1592.01 1591.92 1592.16 (/intelcpu/0/clock/1)
| +- CPU Core #2 : 1592.01 1591.92 1592.16 (/intelcpu/0/clock/2)
| +- CPU Core #3 : 1592.01 1591.92 1592.16 (/intelcpu/0/clock/3)
| +- CPU Core #4 : 1592.01 1591.92 1592.16 (/intelcpu/0/clock/4)
| +- CPU Core #1 : 99 98 99 (/intelcpu/0/temperature/0)
| +- CPU Core #2 : 99 96 99 (/intelcpu/0/temperature/1)
| +- CPU Core #3 : 99 97 99 (/intelcpu/0/temperature/2)
| +- CPU Core #4 : 99 98 99 (/intelcpu/0/temperature/3)
| +- CPU Total : 20.8984 11.5234 90.4297 (/intelcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 18.75 10.1563 88.2813 (/intelcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 17.9688 8.59375 92.9688 (/intelcpu/0/load/2)
| +- CPU Core #3 : 14.8438 6.25 90.625 (/intelcpu/0/load/3)
| +- CPU Core #4 : 32.0313 12.5 92.1875 (/intelcpu/0/load/4)
|
+- Generic Memory (/ram)
| +- Memory : 51.743 49.9848 53.4759 (/ram/load/0)
| +- Used Memory : 2.06525 1.99508 2.13442 (/ram/data/0)
| +- Available Memory : 1.92612 1.85695 1.99629 (/ram/data/1)
|
+- AMD Radeon HD 6900 Series (/atigpu/0)
| +- GPU Core : 0.9 0.9 0.9 (/atigpu/0/voltage/0)
| +- GPU Core : 250 250 250 (/atigpu/0/clock/0)
| +- GPU Memory : 150 150 150 (/atigpu/0/clock/1)
| +- GPU Core : 25.5 24.5 25.5 (/atigpu/0/temperature/0)
| +- GPU Core : 2 0 16 (/atigpu/0/load/0)
| +- GPU Fan : 1396 1392 1405 (/atigpu/0/fan/0)
| +- GPU Fan : 24 24 24 (/atigpu/0/control/0)
|
+- WDC WD1002FAEX-00Y9A0 (/hdd/0)
| +- Temperature : 32 31 32 (/hdd/0/temperature/0)
| +- Used Space : 60.6567 60.5902 60.7478 (/hdd/0/load/0)
|
+- Generic Hard Disk (/hdd/1)
|
+- Generic Hard Disk (/hdd/2)
|
+- Generic Hard Disk (/hdd/3)
|
+- Generic Hard Disk (/hdd/4)
|
+- Generic Hard Disk (/hdd/5)
| +- Used Space : 1.2551 1.2551 1.2551 (/hdd/5/load/0)

--------------------------------------------------------------------------------

Parameters

|
+- EVGA 131-GT-E767 (/mainboard)
| |
| +- Fintek F71882 (/lpc/f71882)
| | |
| | +- VCC3V (/lpc/f71882/voltage/0)
| | | +- Ri [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Rf [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- CPU VCore (/lpc/f71882/voltage/1)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #3 (/lpc/f71882/voltage/2)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #4 (/lpc/f71882/voltage/3)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #5 (/lpc/f71882/voltage/4)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #6 (/lpc/f71882/voltage/5)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #7 (/lpc/f71882/voltage/6)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- VSB3V (/lpc/f71882/voltage/7)
| | | +- Ri [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Rf [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- VBat (/lpc/f71882/voltage/8)
| | | +- Ri [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Rf [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Temperature #1 (/lpc/f71882/temperature/0)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | |
| | +- Temperature #2 (/lpc/f71882/temperature/1)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | |
| | +- Temperature #3 (/lpc/f71882/temperature/2)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
|
+- Intel Core i7 960 (/intelcpu/0)
| |
| +- CPU Core #1 (/intelcpu/0/temperature/0)
| | +- TjMax [°C] : 99 : 99
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #2 (/intelcpu/0/temperature/1)
| | +- TjMax [°C] : 99 : 99
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #3 (/intelcpu/0/temperature/2)
| | +- TjMax [°C] : 99 : 99
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| |
| +- CPU Core #4 (/intelcpu/0/temperature/3)
| | +- TjMax [°C] : 99 : 99
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
|
+- Generic Memory (/ram)
|
+- AMD Radeon HD 6900 Series (/atigpu/0)
|
+- WDC WD1002FAEX-00Y9A0 (/hdd/0)
| |
| +- Temperature (/hdd/0/temperature/0)
| | +- Offset [°C] : 0 : 0
|
+- Generic Hard Disk (/hdd/1)
|
+- Generic Hard Disk (/hdd/2)
|
+- Generic Hard Disk (/hdd/3)
|
+- Generic Hard Disk (/hdd/4)
|
+- Generic Hard Disk (/hdd/5)

--------------------------------------------------------------------------------

Mainboard

SMBIOS Version: 2.5

BIOS Vendor: Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version: 6.00 PG

System Manufacturer: OEM
System Name: OEM
System Version: OEM

Mainboard Manufacturer: EVGA
Mainboard Name: 131-GT-E767
Mainboard Version: Tylersburg

Processor Manufacturer: Intel
Processor Version: Intel(R) Core(TM) i7
Processor Core Count: 8
Processor Core Enabled: 8
Processor Thread Count: 16
Processor External Clock: 133 Mhz

Memory Device [0] Manufacturer: None
Memory Device [0] Part Number: None
Memory Device [0] Device Locator: A0
Memory Device [0] Bank Locator: Bank0/1
Memory Device [0] Speed: 0 MHz

Memory Device [1] Manufacturer: None
Memory Device [1] Part Number: None
Memory Device [1] Device Locator: A1
Memory Device [1] Bank Locator: Bank2/3
Memory Device [1] Speed: 0 MHz

Memory Device [2] Manufacturer: None
Memory Device [2] Part Number: None
Memory Device [2] Device Locator: A2
Memory Device [2] Bank Locator: Bank4/5
Memory Device [2] Speed: 0 MHz

Memory Device [3] Manufacturer: None
Memory Device [3] Part Number: None
Memory Device [3] Device Locator: A3
Memory Device [3] Bank Locator: Bank6/7
Memory Device [3] Speed: 0 MHz

Memory Device [4] Manufacturer: None
Memory Device [4] Part Number: None
Memory Device [4] Device Locator: A4
Memory Device [4] Bank Locator: Bank8/9
Memory Device [4] Speed: 1033 MHz

Memory Device [5] Manufacturer: None
Memory Device [5] Part Number: None
Memory Device [5] Device Locator: A5
Memory Device [5] Bank Locator: Bank10/11
Memory Device [5] Speed: 0 MHz

SMBIOS Table

ABgAAAECAOADD5Cey38AAAAAMwUGAP//UGhvZW5peCBUZWNobm9sb2dpZXMsIExU
RAA2LjAwIFBHADEwLzI2LzIwMTAAAAEbAQABAgMEAAAAAAAAAAAIBwYFBAMCAQYF
Bk9FTQBPRU0AT0VNAE9FTQAgACAAAAIKAgABAgMEBQEgRVZHQSAAMTMxLUdULUU3
NjcAVHlsZXJzYnVyZwAgACAAAAMRAwABAwIDBAICAgIAAAAAT0VNAE9FTQAgACAA
AAQoBAABA78CpQYBAP/7678DoYUAgAyADEEEDAANAA4ABAUGCAgQBABTb2NrZXQg
NDIzAEludGVsAEludGVsKFIpIENvcmUoVE0pIGk3ACAAIAAgAAAFHAUABAQDAwsB
AAABAQYGAAcACAAJAAoACwAEAAAGDAYAAf8AAgB/fwBBMAAABgwHAAH/AAIAf38A
QTEAAAYMCAAB/wACAH9/AEEyAAAGDAkAAf8AAgB/fwBBMwAABgwKAAGJAAABjIwA
QTQAAAYMCwAB/wACAH9/AEE1AAAHEwwAAYABIAAgACAAIAABBAQDQ2FjaGUgMQAA
BxMNAAGBASAAIAAgACAAAQQEA0NhY2hlIDIAAAcTDgABggEABAAEIAAgAAEEBAND
YWNoZSAzAAAICQ8AARYAAP9QUklNQVJZIElERQAACAkQAAEWAAD/U0VDT05EQVJZ
IElERQAACAkRAAEXAAChRkREAAAICRIAARgCCAdDT00xACAAAAgJEwABGAIIB0NP
TTIAIAAACAkUAAEFAgUFTFBUMQAgAAAICRUAAQ8CDw1LZXlib2FyZAAgAAAICRYA
AQ8CDw5QUy8yIE1vdXNlACAAAAgJFwAAAAH/EFVTQjAAAAgJGAAAAAH/EFVTQjEA
AAkNGQABBgUDBAEAAgFQQ0kwAAAJDRoAAQYFAwQCAAIBUENJMQAACQ0bAAEGBQQE
AwACAVBDSTIAAAkNHAABpQUDBAQAAgFQQ0kzAAAJDR0AAaUFAwQFAAIBUENJNAAA
CQ0eAAGlBQQEBgACAVBDSTUAAAkNHwABpQUDBAcAAgFQQ0k2AAAJDSAAAaUFAwQI
AAIBUENJNwAACQ0hAAEGBQMECQACAVBDSTgAAA0WIgADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAFufFVTfGlzbzg4NTktMQBufFVTfGlzbzg4NTktMQByfENBfGlzbzg4NTktMQBh
fEpQfHVuaWNvZGUAABAPIwADAwMAAGAA/v8GAAAAERskACMA/v//////AAAJAAEC
AgQAAAADBAUGQTAAQmFuazAvMQBOb25lAE5vbmUATm9uZQBOb25lAAARGyUAIwD+
//////8AAAkAAQICBAAAAAMEBQZBMQBCYW5rMi8zAE5vbmUATm9uZQBOb25lAE5v
bmUAABEbJgAjAP7//////wAACQABAgIEAAAAAwQFBkEyAEJhbms0LzUATm9uZQBO
b25lAE5vbmUATm9uZQAAERsnACMA/v//////AAAJAAECAgQAAAADBAUGQTMAQmFu
azYvNwBOb25lAE5vbmUATm9uZQBOb25lAAARGygAIwD+/wEAyP8AEAkAAQITgAAJ
BAMEBQZBNABCYW5rOC85AE5vbmUATm9uZQBOb25lAE5vbmUAABEbKQAjAP7/////
/wAACQABAgIEAAAAAwQFBkE1AEJhbmsxMC8xMQBOb25lAE5vbmUATm9uZQBOb25l
AAASFyoAAQEBAAAAAAAAAIAAAACAAAAAgAAAEw8rAAAAAAD//z8AJAABAAAUEywA
AAAAAAAAAAAlACsAAQAAAAAUEy0AAAAAAAAAAAAmACsAAQAAAAAUEy4AAAAAAAAA
AAAnACsAAQAAAAAUEy8AAAAAAAAAAAAoACsAAQAAAAAUEzAAAAAAAP//PwApACsA
AQAAAAAUEzEAAAAAAAAAAAAqACsAAQAAAAAgCzIAAAAAAAAAAAAAfwQzAAAA

--------------------------------------------------------------------------------

LPC F718XX

Base Adress: 0x0290

Hardware Monitor Registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00 FF 03 00 01 FF FF FF FF FF FF 01 51 55 4C 00 00
10 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 D3 50 81 77 71 75 A5 D2 CF FF FF FF FF FF FF FF
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 04 10 19 34 FF
60 00 00 00 00 FF FF 04 00 00 00 FF 0E 40 2A FF 00
70 FF FF 55 FF 2F FF 14 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF 64 55 5A 55 55 46 FF FF FF FF FF FF A8 FF
90 00 0E 0E 00 00 FF 55 FF 44 22 FF 55 55 55 FF 1A
A0 03 1D 00 FF 01 D1 3C 32 28 1E FF DF BF 9F 7F 0D
B0 0F FF 00 BF 03 FF 3C 32 28 1E FF DF BF 9F 7F 0E
C0 0F FF 00 7F 03 FF 3C 32 28 1E FF DF BF 9F 7F 0F
D0 0F FF 00 FF 00 41 3C 32 28 1E FF FF FF FF FF 0C
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 00 00 00 00 00 00 3B FF 02 35 FF 00 FF FF FF FF

--------------------------------------------------------------------------------

CPUID

Processor 0

Processor Vendor: Intel
Processor Brand: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @ 3.20GHz
Family: 0x6
Model: 0x1A
Stepping: 0x5

CPUID Return Values

CPU Thread: 0
APIC ID: 0
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000B 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000106A5 00100800 0098E3BD BFEBFBFF
00000002 55035A01 00F0B2E4 00000000 09CA212C
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00001120
00000006 00000003 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000044 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000000
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 55504320 20202020 20202020
80000004 30363920 20402020 30322E33 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 1
APIC ID: 1
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 1

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000B 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000106A5 01100800 0098E3BD BFEBFBFF
00000002 55035A01 00F0B2E4 00000000 09CA212C
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00001120
00000006 00000003 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000044 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000001
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 55504320 20202020 20202020
80000004 30363920 20402020 30322E33 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 2
APIC ID: 2
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000B 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000106A5 02100800 0098E3BD BFEBFBFF
00000002 55035A01 00F0B2E4 00000000 09CA212C
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00001120
00000006 00000003 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000044 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000002
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 55504320 20202020 20202020
80000004 30363920 20402020 30322E33 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 3
APIC ID: 3
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 1

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000B 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000106A5 03100800 0098E3BD BFEBFBFF
00000002 55035A01 00F0B2E4 00000000 09CA212C
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00001120
00000006 00000003 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000044 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000003
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 55504320 20202020 20202020
80000004 30363920 20402020 30322E33 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 4
APIC ID: 4
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000B 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000106A5 04100800 0098E3BD BFEBFBFF
00000002 55035A01 00F0B2E4 00000000 09CA212C
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00001120
00000006 00000003 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000044 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000004
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 55504320 20202020 20202020
80000004 30363920 20402020 30322E33 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 5
APIC ID: 5
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 1

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000B 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000106A5 05100800 0098E3BD BFEBFBFF
00000002 55035A01 00F0B2E4 00000000 09CA212C
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00001120
00000006 00000003 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000044 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000005
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 55504320 20202020 20202020
80000004 30363920 20402020 30322E33 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 6
APIC ID: 6
Processor ID: 0
Core ID: 3
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000B 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000106A5 06100800 0098E3BD BFEBFBFF
00000002 55035A01 00F0B2E4 00000000 09CA212C
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00001120
00000006 00000003 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000044 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000006
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 55504320 20202020 20202020
80000004 30363920 20402020 30322E33 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

CPU Thread: 7
APIC ID: 7
Processor ID: 0
Core ID: 3
Thread ID: 1

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000B 756E6547 6C65746E 49656E69
00000001 000106A5 07100800 0098E3BD BFEBFBFF
00000002 55035A01 00F0B2E4 00000000 09CA212C
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 1C004121 01C0003F 0000003F 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00001120
00000006 00000003 00000002 00000001 00000000
00000007 00000000 00000000 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 07300403 00000044 00000000 00000603
0000000B 00000001 00000002 00000100 00000007
80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
80000001 00000000 00000000 00000001 28100800
80000002 65746E49 2952286C 726F4320 4D542865
80000003 37692029 55504320 20202020 20202020
80000004 30363920 20402020 30322E33 007A4847
80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
80000006 00000000 00000000 01006040 00000000
80000007 00000000 00000000 00000000 00000100
80000008 00003024 00000000 00000000 00000000

--------------------------------------------------------------------------------

Intel CPU

Name: Intel Core i7 960
Number of Cores: 4
Threads per Core: 2
Timer Frequency: 3.109397 MHz
Time Stamp Counter: Invariant
Estimated Time Stamp Counter Frequency: 3184.31 MHz
Estimated Time Stamp Counter Frequency Error: 0.45061 Mhz
Time Stamp Counter Frequency: 3184.02 MHz

MSR Core #1

MSR EDX EAX
000000CE 00000C00 00011801
00000198 00000000 0000000C
0000019C 00000000 880003F3
000001A2 00000000 00631400

MSR Core #2

MSR EDX EAX
000000CE 00000C00 00011801
00000198 00000000 0000000C
0000019C 00000000 880003F3
000001A2 00000000 00631400

MSR Core #3

MSR EDX EAX
000000CE 00000C00 00011801
00000198 00000000 0000000C
0000019C 00000000 880003F3
000001A2 00000000 00631400

MSR Core #4

MSR EDX EAX
000000CE 00000C00 00011801
00000198 00000000 0000000C
0000019C 00000000 880003F3
000001A2 00000000 00631400

Microarchitecture: Nehalem
Time Stamp Counter Multiplier: 24

--------------------------------------------------------------------------------

AMD Display Library

Status: OK

Number of adapters: 6

AdapterIndex: 0
isActive: 1
AdapterName: AMD Radeon HD 6900 Series
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_6719&SUBSYS_186B174B&REV_00_4&188782A4&0&0048A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 5
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterID: 0xE3E2C140

AdapterIndex: 1
isActive: 0
AdapterName: AMD Radeon HD 6900 Series
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_6719&SUBSYS_186B174B&REV_00_4&188782A4&0&0048&02A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 5
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterID: 0xE3E2C140

AdapterIndex: 2
isActive: 0
AdapterName: AMD Radeon HD 6900 Series
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_6719&SUBSYS_186B174B&REV_00_4&188782A4&0&0048&03A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 5
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterID: 0xE3E2C140

AdapterIndex: 3
isActive: 0
AdapterName: AMD Radeon HD 6900 Series
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_6719&SUBSYS_186B174B&REV_00_4&188782A4&0&0048&04A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 5
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterID: 0xE3E2C140

AdapterIndex: 4
isActive: 0
AdapterName: AMD Radeon HD 6900 Series
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_6719&SUBSYS_186B174B&REV_00_4&188782A4&0&0048&05A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 5
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterID: 0xE3E2C140

AdapterIndex: 5
isActive: 0
AdapterName: AMD Radeon HD 6900 Series
UDID: PCI_VEN_1002&DEV_6719&SUBSYS_186B174B&REV_00_4&188782A4&0&0048&06A
Present: 1
VendorID: 0x1002
BusNumber: 5
DeviceNumber: 0
FunctionNumber: 0
AdapterID: 0xE3E2C140

--------------------------------------------------------------------------------

GenericHarddisk

Drive name: WDC WD1002FAEX-00Y9A0
Firmware version: 05.01D05

ID Description Raw Value Worst Value Thres Physical
01 Read Error Rate 000000000000 200 200 51 -
03 Spin-Up Time 301100000000 167 172 21 -
04 Start/Stop Count 150D00000000 97 97 0 3349
05 Reallocated Sectors Count 000000000000 200 200 140 -
07 Seek Error Rate 000000000000 200 200 0 -
09 Power-On Hours (POH) 312700000000 87 87 0 10033
0A Spin Retry Count 000000000000 100 100 0 -
0B Recalibration Retries 000000000000 100 100 0 -
0C Power Cycle Count D00700000000 98 98 0 2000
C0 Emergency Retract Cycle Count AA0600000000 198 198 0 -
C1 Load Cycle Count 6C0600000000 200 200 0 -
C2 Temperature 200000000000 105 115 0 32
C4 Reallocation Event Count 000000000000 200 200 0 -
C5 Current Pending Sector Count 000000000000 200 200 0 -
C6 Uncorrectable Sector Count 000000000000 200 200 0 -
C7 UltraDMA CRC Error Count 000000000000 200 200 0 -
C8 Write Error Rate 930200000000 197 197 0 -

Logical drive name: C:\
Format: NTFS
Total size: 156709679104
Total free space: 61654814720

--------------------------------------------------------------------------------

GenericHarddisk

Drive name: Generic Hard Disk
Firmware version: Unknown

--------------------------------------------------------------------------------

GenericHarddisk

Drive name: Generic Hard Disk
Firmware version: Unknown

--------------------------------------------------------------------------------

GenericHarddisk

Drive name: Generic Hard Disk
Firmware version: Unknown

--------------------------------------------------------------------------------

GenericHarddisk

Drive name: Generic Hard Disk
Firmware version: Unknown

--------------------------------------------------------------------------------

GenericHarddisk

Drive name: Generic Hard Disk
Firmware version: Unknown

Logical drive name: K:\
Format: FAT
Total size: 2002485248
Total free space: 1977352192


Publicité


Signaler le contenu de ce document

Publicité