cjoint

Publicité


Publicité

Format du document : text/plain

Prévisualisation

~ ZHPDiag v2016.1.30.22 Przez Nicolas Coolman (2016/01/30)
~ rozpoczety przez kamila (Administrator) (2016/01/30 17:36:37)
~ Strona: http://www.nicolascoolman.fr
~ Facebook: https://www.facebook.com/nicolascoolman1
~ Stan wersja: Wersja OK
~ : Skaner
~ Raport: C:\Users\kamila\Desktop\ZHPDiag.txt
~ Raport: C:\Users\kamila\AppData\Roaming\ZHP\ZHPDiag.txt
~ UAC: Activate
~ System uruchamiania: Normal (Normal boot)
Windows 10 Home, 64-bit (Build 10586)

---\\ Przegladarek internetowych (3) - 0s
MFIE: Mozilla Firefox 43.0.4 (x86 pl)
OPIE: Opera 34.0.2036.50
MSIE: Internet Explorer v11.0.10586.0

---\\ Informacje o produkcie Windows (3) - 0s
~ Windows Server License Manager Script : OK
~ Licence Script File Génération : OK
Windows Automatic Updates : OK

---\\ System ochrony oprogramowania (2) - 2s
Avast Internet Security v11.1.2245
Windows Defender (Deactivate)

---\\ Oprogramowania nadzoru (1) - 2s
Adobe Flash Player 20 PPAPI

---\\ Informacje o systemie (6) - 0s
~ Operating System: Intel64 Family 6 Model 55 Stepping 8, GenuineIntel
~ Operating System: 64-bit
~ Boot mode: Normal (Normal boot)
Total RAM: 4074.704 MB (57% free)
System Restore: Activé (Enable)
System drive C: has 405 GB () free of 468 GB

---\\ Polaczenie systemu tryb (3) - 0s
~ Computer Name: KAMI
~ User Name: kamila
~ Logged in as Administrator

---\\ Wyliczenie jednostek dysku (2) - 0s
~ Drive C: has 405 GB free of 468 GB (System)
~ Drive D: has GB free of 0 GB

---\\ Panstwa z centrum zabezpieczen systemu Windows (7) - 0s
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] NoActiveDesktopChanges: Modified
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system] EnableLUA: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\NOHIDDEN] CheckedValue: Modified
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL] CheckedValue: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Associations] Application: OK
[HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] Shell: OK
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\COMSysApp] Type: OK

---\\ Szukaj pliku rodzajowego (24) - 1s
[MD5.4572EB3DDBD2DFA10DE7A037A6CC6D53] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - Eksplorator Windows.) -- C:\WINDOWS\Explorer.exe [4502864] =>.Microsoft Windows®
[MD5.0DCB89B1F3689BC6262FF30BBD603171] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - Proces hosta systemu Windows (Rundll32).) -- C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe [59392] =>.Microsoft Corporation
[MD5.CAD491DD9EC00BB841EA407D9C498C4A] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - Aplikacja uruchamiania systemu Windows.) -- C:\WINDOWS\System32\Wininit.exe [290856] =>.Microsoft Windows Publisher®
[MD5.3DBF35217181E483D28D434B9E847412] - 16/01/2016 - (.Microsoft Corporation - Rozszerzenia internetowe Win32.) -- C:\WINDOWS\System32\wininet.dll [2647552] =>.Microsoft Corporation
[MD5.46C8E60DEDBDA95C102D1B2E74676578] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - Aplikacja logowania systemu Windows.) -- C:\WINDOWS\System32\Winlogon.exe [584704] =>.Microsoft Corporation
[MD5.9EEAA1B69DC3FD620AE576CC8F4147DC] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - Biblioteka licencjonowania oprogramowania.) -- C:\WINDOWS\System32\sppcomapi.dll [430592] =>.Microsoft Corporation
[MD5.E7B524818100B0FDE2B057C74B0C0DCD] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - Biblioteka DLL interfejsu API klienta usług.) -- C:\WINDOWS\System32\dnsapi.dll [686984] =>.Microsoft Windows®
[MD5.2796C0957F6F05A528DD64B8591371B6] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - Biblioteka DLL interfejsu API klienta usług.) -- C:\WINDOWS\Syswow64\dnsapi.dll [535088] =>.Microsoft Windows®
[MD5.F71FCE3C16F5B15FDD84580AA067C749] - 16/01/2016 - (.Microsoft Corporation - Sterownik funkcji pomocniczej usługi WinSoc.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\AFD.sys [579424] =>.Microsoft Windows®
[MD5.492B99D2E3D5D7BFD5F0AE1BE7BD37DD] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - ATAPI IDE Miniport Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\atapi.sys [28512] =>.Microsoft Windows®
[MD5.7F9C7226D743B232907ED2537B8A574F] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - CD-ROM File System Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Cdfs.sys [92672] =>.Microsoft Corporation
[MD5.82D97776BF982AA143BDC7DFB5054EA8] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - SCSI CD-ROM Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Cdrom.sys [173568] =>.Microsoft Corporation
[MD5.C9478D7DB7BE5D7ACE65CB1167F07320] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - DFS Namespace Client Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\DfsC.sys [148480] =>.Microsoft Corporation
[MD5.84BC034B6BB763733C1949B7B9BAF976] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - High Definition Audio Bus Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\HDAudBus.sys [79872] =>.Microsoft Corporation
[MD5.53FDD9E69189E546DE4740F8C4D8AB2F] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - Sterownik portu i8042.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\i8042prt.sys [114688] =>.Microsoft Corporation
[MD5.9E5E8F2A1996F23B7E9687846AA81B01] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - IP Network Address Translator.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\IpNat.sys [143360] =>.Microsoft Corporation
[MD5.61F9F27A8C3D7BCD287FE98A440421CE] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - Minireadresator SMB Windows NT.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\MRxSmb.sys [430944] =>.Microsoft Windows®
[MD5.F51C02D992A8D6BC5EC4D990F227D4C7] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - MBT Transport driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\netBT.sys [279552] =>.Microsoft Corporation
[MD5.F6A2D0EC594A1039B0F9D42BB8EC0BD3] - 16/01/2016 - (.Microsoft Corporation - Sterownik systemu plików NT.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ntfs.sys [2152800] =>.Microsoft Windows®
[MD5.7D0FC96264C0F8F2C1321E33E8EB646C] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - Sterownik portu równoległego.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Parport.sys [96768] =>.Microsoft Corporation
[MD5.381B8F2311A0375676B635EA5E7C8AB0] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - RAS L2TP mini-port/call-manager driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Rasl2tp.sys [104960] =>.Microsoft Corporation
[MD5.1DC2CC74B51E4DC4CD5A20C1021E4010] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - Microsoft RDP Device redirector.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\rdpdr.sys [173056] =>.Microsoft Corporation
[MD5.E94274E6E163B63A12A5242CC8D0B39D] - 16/01/2016 - (.Microsoft Corporation - TDI Translation Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\tdx.sys [118112] =>.Microsoft Windows®
[MD5.E1F91A727A04C9F8199D04FF3BBBF63C] - 30/10/2015 - (.Microsoft Corporation - Sterownik kopiowania woluminów w tle.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\volsnap.sys [414560] =>.Microsoft Windows®

---\\ Wykaz uslug innej firmy niz Microsoft NT i niepelnosprawnych (8) - 4s
O23 - Service: Avast Antivirus (avast! Antivirus) . (.AVAST Software - avast! Service.) - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe =>.AVAST Software a.s.®
O23 - Service: Avast Firewall (avast! Firewall) . (.AVAST Software - avast! firewall service.) - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe =>.AVAST Software a.s.®
O23 - Service: HWDeviceService64.exe (HWDeviceService64.exe) . (.Copyright (C) 2008 - DCSHOST.) - C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe =>.HUAWEI Technologies Co., Ltd.®
O23 - Service: Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService1.0.0.0) . (.Intel Corporation - igfxCUIService Module.) - C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe =>.Intel Corporation - pGFX®
O23 - Service: Realtek Audio Service (RtkAudioService) . (.Realtek Semiconductor - Realtek Audio Service.) - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe =>.Realtek Semiconductor Corp®
O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) . (.Skype Technologies - Skype Updater Service.) - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe =>.Skype Software Sarl®
O23 - Service: TeamViewer 11 (TeamViewer) . (.TeamViewer GmbH - TeamViewer 11.) - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe =>.TeamViewer®
O23 - Service: Waves System Service (WavesSysSvc) . (...) - C:\Program Files\Waves\MaxxAudio\WavesSysSvc64.exe (.not file.)

---\\ Ogólny stan uslug nie Microsoft (SR=bieganie, SS=Zatrzymano) (11) - 90s

SS - Demand [20/01/2016] [ 269504] Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) . (.Adobe Systems Incorporated.) - C:\Windows\syswow64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe =>.Adobe Systems Incorporated®
SR - Auto [17/01/2016] [ 226440] Avast Antivirus (avast! Antivirus) . (.AVAST Software.) - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe =>.AVAST Software a.s.®
SR - Auto [17/01/2016] [ 109520] Avast Firewall (avast! Firewall) . (.AVAST Software.) - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe =>.AVAST Software a.s.®
SS - Demand [27/08/2015] [ 291744] Intel(R) Content Protection HECI Service (cphs) . (.Intel Corporation.) - C:\Windows\syswow64\IntelCpHeciSvc.exe =>.Intel Corporation - pGFX®
SR - Auto [14/03/2011] [ 346976] HWDeviceService64.exe (HWDeviceService64.exe) . (.Copyright (C) 2008.) - C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe =>.HUAWEI Technologies Co., Ltd.®
SR - Auto [27/08/2015] [ 330136] Intel(R) HD Graphics Control Panel Service (igfxCUIService1.0.0.0) . (.Intel Corporation.) - C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe =>.Intel Corporation
SS - Demand [06/01/2016] [ 146888] Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) . (.Mozilla Foundation.) - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe =>.Mozilla Corporation®
SR - Auto [04/08/2015] [ 312056] Realtek Audio Service (RtkAudioService) . (.Realtek Semiconductor.) - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe =>.Realtek Semiconductor Corp®
SS - Auto [09/07/2015] [ 327296] Skype Updater (SkypeUpdate) . (.Skype Technologies.) - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe =>.Skype Software Sarl®
SR - Auto [14/12/2015] [ 6889232] TeamViewer 11 (TeamViewer) . (.TeamViewer GmbH.) - C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe =>.TeamViewer®

---\\ Zadania zaplanowane w trybie automatycznym (14) - 3s
[MD5.EE8801B157A7E079E3C587718932197E] [APT] [Adobe Flash Player PPAPI Notifier] (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\Windows\syswow64\Macromed\Flash\FlashUtil32_20_0_0_286_pepper.exe [1163968] =>.Adobe Systems Incorporated®
[MD5.93FA6CC96875A330E4B208C0A701BBD8] [APT] [Adobe Flash Player Updater] (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\Windows\syswow64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe [269504] =>.Adobe Systems Incorporated®
[MD5.6864894A47B6D2BE8995D07FDFFCCD7E] [APT] [avast! Emergency Update] (.AVAST Software.) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastEmUpdate.exe [1482040] =>.AVAST Software a.s.®
[MD5.0CEEBA2861EAE04BCA8672014DC7F429] [APT] [Opera scheduled Autoupdate 1452984895] (.Opera Software.) -- C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe [696952] =>.Opera Software ASA®
[MD5.BC5A40AEAC1CF7708D07CBC2F577F90B] [APT] [RtHDVBg_PushButton] (.Realtek Semiconductor.) -- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1411320] =>.Realtek Semiconductor Corp®
[MD5.4F0C5E5E8CE953CE211D5F6191AE3003] [APT] [SafeZone scheduled Autoupdate 1453028717] (.Avast Software.) -- C:\Program Files\AVAST Software\SZBrowser\launcher.exe [728568] =>.AVAST Software s.r.o.®
O39 - APT: Adobe Flash Player PPAPI Notifier - (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier.job [992] =>.Adobe Systems Incorporated
O39 - APT: Adobe Flash Player Updater - (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\WINDOWS\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job [930] =>.Adobe Systems Incorporated
O39 - APT: Adobe Flash Player PPAPI Notifier - (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player PPAPI Notifier [4132] =>.Adobe Systems Incorporated
O39 - APT: Adobe Flash Player Updater - (.Adobe Systems Incorporated.) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater [3916] =>.Adobe Systems Incorporated
O39 - APT: avast! Emergency Update - (.AVAST Software.) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\avast! Emergency Update [4280] =>.AVAST Software
O39 - APT: Opera scheduled Autoupdate 1452984895 - (.Opera Software.) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\Opera scheduled Autoupdate 1452984895 [3990] =>.Opera Software
O39 - APT: RtHDVBg_PushButton - (.Realtek Semiconductor.) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\RtHDVBg_PushButton [3218] =>.Realtek Semiconductor
O39 - APT: SafeZone scheduled Autoupdate 1453028717 - (.Avast Software.) -- C:\WINDOWS\System32\Tasks\SafeZone scheduled Autoupdate 1453028717 [3208] =>.AVAST Software

---\\ Rozpoczela proces (21) - 6s
[MD5.75909533EECD0CD9D5974B59474AA6C0] - (.Intel Corporation - igfxCUIService Module.) -- C:\Windows\System32\igfxCUIService.exe [330136] [PID.1300] =>.Intel Corporation - pGFX®
[MD5.DBE1ADA144291F8E0F29ECC40AE14562] - (.Realtek Semiconductor - Realtek Audio Service.) -- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe [312056] [PID.1456] =>.Realtek Semiconductor Corp®
[MD5.F5CB8703A4F51EE30E5C090C78073AA4] - (.AVAST Software - avast! Service.) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe [226440] [PID.1712] =>.AVAST Software a.s.®
[MD5.21144F53F79975801AB9A9A027707A85] - (.AVAST Software - avast! firewall service.) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe [109520] [PID.1960] =>.AVAST Software a.s.®
[MD5.E90DA42B87D684DEBFB73B38A718A006] - (.Copyright (C) 2008 - DCSHOST.) -- C:\ProgramData\DatacardService\HWDeviceService64.exe [346976] [PID.2108] =>.HUAWEI Technologies Co., Ltd.®
[MD5.E72B44F86082DFE649CD991E3CD2F8B6] - (.TeamViewer GmbH - TeamViewer 11.) -- C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [6889232] [PID.196] =>.TeamViewer®
[MD5.80A11F070E9EEFCB48B357E9E0E2C7D1] - (.Intel Corporation - igfxEM Module.) -- C:\Windows\System32\igfxEM.exe [541600] [PID.9108] =>.Intel Corporation - pGFX®
[MD5.B6C52FADECE225339D02B6923E930B5C] - (.Intel Corporation - igfxHK Module.) -- C:\Windows\System32\igfxHK.exe [258456] [PID.2548] =>.Intel Corporation - pGFX®
[MD5.8D2A1935AE10BE1E11A8C58B2F473560] - (.Intel Corporation - igfxTray Module.) -- C:\Windows\System32\igfxTray.exe [395168] [PID.9012] =>.Intel Corporation - pGFX®
[MD5.BC5A40AEAC1CF7708D07CBC2F577F90B] - (.Realtek Semiconductor - HD Audio Background Process.) -- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1411320] [PID.9124] =>.Realtek Semiconductor Corp®
[MD5.BC5A40AEAC1CF7708D07CBC2F577F90B] - (.Realtek Semiconductor - HD Audio Background Process.) -- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1411320] [PID.9476] =>.Realtek Semiconductor Corp®
[MD5.349AB4F70E2AC44970894E7F03E1576E] - (.Huawei Technologies Co., Ltd. - DataCardMonitor MFC Application.) -- C:\ProgramData\DatacardService\DCSHelper.exe [236384] [PID.7388] =>.HUAWEI Technologies Co., Ltd.®
[MD5.349AB4F70E2AC44970894E7F03E1576E] - (.Huawei Technologies Co., Ltd. - DataCardMonitor MFC Application.) -- C:\ProgramData\DatacardService\DCSHelper.exe [236384] [PID.13488] =>.HUAWEI Technologies Co., Ltd.®
[MD5.FE044506B3ADF4DD85F137E276574659] - (...) -- C:\Program Files (x86)\Plus Internet\Plus Internet.exe [3351872] [PID.1176] {4596C9243D6757BB9BC420FDEC477D46}
[MD5.A6D5917AF99172B9E71F3DC1106F394E] - (.Skype Technologies S.A. - Skype.) -- C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe [50615936] [PID.12380] =>.Skype Software Sarl®
[MD5.53D3F1A3F889546A9BDAC8BDABB9107D] - (.TeamViewer GmbH - TeamViewer 11.) -- C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe [22780688] [PID.11764] =>.TeamViewer®
[MD5.F5EF2DF38E8F83614A6903EB84832005] - (.TeamViewer GmbH - TeamViewer 11.) -- C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_w32.exe [231184] [PID.10592] =>.TeamViewer®
[MD5.D608E6D21DAD0F83DFFB65F6AB95F42E] - (.TeamViewer GmbH - TeamViewer 11.) -- C:\Program Files (x86)\TeamViewer\tv_x64.exe [263952] [PID.6680] =>.TeamViewer®
[MD5.82AAAC08A43460704C310DA36D15D130] - (.TeamViewer GmbH - TeamViewer 11.) -- c:\program files (x86)\teamviewer\TeamViewer_Desktop.exe [6464272] [PID.5056] =>.TeamViewer®
[MD5.AB1C690877E672BE089D39DD6115E7AB] - (.Nicolas Coolman - ZHPDiag.) -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\ZHP\ZHPDiag3.exe [2100736] [PID.8868] =>.Nicolas Coolman
[MD5.1103DF442ACE5870CAFE6977EF192CA5] - (.Mozilla Corporation - Firefox.) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe [392136] [PID.13476] =>.Mozilla Corporation®

---\\ Google Chrome, start, Szukaj, rozszerzenia (15) - 1s
G0 - GCSP: Preferences [User Data\Default][HomePage] http://r4---sn-ivgt1vou2pm-2v1e.gvt1.com
G0 - GCSP: Preferences [User Data\Default][HomePage] http://redirector.gvt1.com
G0 - GCSP: Preferences [User Data\Default][HomePage] http://tools.google.com
G0 - GCSP: Preferences [User Data\Default][HomePage] http://www.google.com
G0 - GCSP: Preferences [User Data\Default][HomePage] http://www.google.pl
G0 - GCSP: Preferences [User Data\Default][HomePage] http://clients2.google.com
G0 - GCSP: Preferences [User Data\Default][HomePage] http://clients2.googleusercontent.com
G0 - GCSP: Preferences [User Data\Default][HomePage] http://www.gstatic.com
G0 - GCSP: Secure Preferences [User Data\Default][HomePage] http://www.yessearches.com/ =>PUP.Optional.YesSearches
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [aohghmighlieiainnegkcijnfilokake] Docs
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf] Google Chrome manifest =>.Google Inc.
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo] Google Chrome manifest =>.Google Inc.
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf] Google Chrome manifest =>.Google Inc.
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda] Google Chrome manifest =>.Google Inc.
G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia] Google Chrome manifest =>.Google Inc.

---\\ Mozilla Firefox, pluginy,start,wyszukaj,rozszerzenia (4) - 3s
P2 - EXT FILE: (...) -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\41A66E7E5EE1\extensions\bingsearch.full@microsoft.com.xpi
P2 - EXT FILE: (...) -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\41A66E7E5EE1\searchplugins\bing-.xml
P2 - EXT FILE: (...) -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\41A66E7E5EE1\searchplugins\DD1B66D4.xml
P2 - EXT: (.Mozilla - Default.) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} =>.Mozilla

---\\ Internet Explorer, start,wyszukaj,Phishing (15) - 1s
R0 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/
R0 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/
R0 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/
R1 - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:noadd-ons
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:securityrisk
R1 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Extensions Off Page = about:noadd-ons
R1 - HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Security Risk Page = about:securityrisk
R3 - URLSearchHook: (no name) - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} Orphean =>.Microsoft Internet Explorer

---\\ Internet Explorer, zarzadzanie serwerem Proxy (2) - 0s
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyEnable = 0
R5 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,MigrateProxy = 1

---\\ Analiza wierszy - IniFiles, ladowanie programów (3) - 0s
F2 - REG:system.ini: UserInit=
F2 - REG:system.ini: Shell=C:\WINDOWS\explorer.exe (.Microsoft Corporation.) =>.Microsoft Corporation
F2 - REG:system.ini: VMApplet=

---\\ Przekierowanie pliku Hosts (1) - 0s
~ Le fichier hôte est sain (The hosts file is clean) (21)

---\\ Obiekt pomocnika przegladarki (BHO) (2) - 0s
O2 - BHO: avast! Online Security [64Bits] - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} . (.AVAST Software - IE Webrep plugin.) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll =>.AVAST Software a.s.®
O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO [64Bits] - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} . (.Microsoft Corporation - Skype Click to Call IE Add-on.) -- C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll =>.Skype Software Sarl®

---\\ Aplikacje rozpoczete przez wpisywac do rejestru i plików (12) - 2s
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDVCPL] . (.Realtek Semiconductor - Menedżer Realtek HD Audio.) -- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe =>.Realtek Semiconductor Corp®
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVBg] . (.Realtek Semiconductor - HD Audio Background Process.) -- C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe =>.Realtek Semiconductor Corp®
O4 - HKCU\..\Run: [OneDrive] . (.Microsoft Corporation - Microsoft OneDrive.) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe =>.Microsoft Corporation®
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] . (.Skype Technologies S.A. - Skype.) -- C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe =>.Skype Software Sarl®
O4 - HKCU\..\Run: [BingSvc] . (.© 2015 Microsoft Corporation - Microsoft Bing Service.) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe =>.Microsoft Corporation®
O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [Plus Internet] . (...) -- C:\Program Files (x86)\Plus Internet\PlusInternetChecker.exe {4596C9243D6757BB9BC420FDEC477D46}
O4 - HKLM\..\Wow6432Node\Run: [AvastUI.exe] . (.AVAST Software - avast! Antivirus.) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe =>.AVAST Software a.s.®
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [OneDriveSetup] . (.Microsoft Corporation - Microsoft OneDrive Setup.) -- C:\Windows\syswow64\OneDriveSetup.exe =>.Microsoft Corporation®
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [OneDriveSetup] . (.Microsoft Corporation - Microsoft OneDrive Setup.) -- C:\Windows\syswow64\OneDriveSetup.exe =>.Microsoft Corporation®
O4 - HKUS\S-1-5-21-1872692049-1528191927-3154516689-1007\..\Run: [OneDrive] . (.Microsoft Corporation - Microsoft OneDrive.) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe =>.Microsoft Corporation®
O4 - HKUS\S-1-5-21-1872692049-1528191927-3154516689-1007\..\Run: [Skype] . (.Skype Technologies S.A. - Skype.) -- C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe =>.Skype Software Sarl®
O4 - HKUS\S-1-5-21-1872692049-1528191927-3154516689-1007\..\Run: [BingSvc] . (.© 2015 Microsoft Corporation - Microsoft Bing Service.) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Microsoft\BingSvc\BingSvc.exe =>.Microsoft Corporation®

---\\ Globalne skróty klawiszowe uruchamiania (32) - 10s
O4 - GS\Desktop [Administrator]: PhotoScape.lnk . (.Copyright (C) 2005 - PhotoScape.) C:\Program Files (x86)\PhotoScape\PhotoScape.exe =>.Mooii Tech®
O4 - GS\Desktop [Administrator]: ZHPDiag.lnk . (.Nicolas Coolman - ZHPDiag.) C:\Users\kamila\AppData\Roaming\ZHP\ZHPDiag3.exe =>.Nicolas Coolman
O4 - GS\Quicklaunch [Administrator]: PhotoScape.lnk . (.Copyright (C) 2005 - PhotoScape.) C:\Program Files (x86)\PhotoScape\PhotoScape.exe =>.Mooii Tech®
O4 - GS\sendTo [Administrator]: Skype.lnk . (.Skype Technologies S.A. - Skype.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe =>.Skype Software Sarl®
O4 - GS\sendTo [Administrator]: TeamViewer.lnk . (.TeamViewer GmbH - TeamViewer 11.) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe =>.TeamViewer®
O4 - GS\TaskBar [Administrator]: Opera.lnk . (.Opera Software - Opera Internet Browser.) C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe =>.Opera Software ASA®
O4 - GS\Desktop [Gość]: PhotoScape.lnk . (.Copyright (C) 2005 - PhotoScape.) C:\Program Files (x86)\PhotoScape\PhotoScape.exe =>.Mooii Tech®
O4 - GS\Desktop [Gość]: ZHPDiag.lnk . (.Nicolas Coolman - ZHPDiag.) C:\Users\kamila\AppData\Roaming\ZHP\ZHPDiag3.exe =>.Nicolas Coolman
O4 - GS\Quicklaunch [Gość]: PhotoScape.lnk . (.Copyright (C) 2005 - PhotoScape.) C:\Program Files (x86)\PhotoScape\PhotoScape.exe =>.Mooii Tech®
O4 - GS\sendTo [Gość]: Skype.lnk . (.Skype Technologies S.A. - Skype.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe =>.Skype Software Sarl®
O4 - GS\sendTo [Gość]: TeamViewer.lnk . (.TeamViewer GmbH - TeamViewer 11.) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe =>.TeamViewer®
O4 - GS\TaskBar [Gość]: Opera.lnk . (.Opera Software - Opera Internet Browser.) C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe =>.Opera Software ASA®
O4 - GS\Desktop [kamila]: PhotoScape.lnk . (.Copyright (C) 2005 - PhotoScape.) C:\Program Files (x86)\PhotoScape\PhotoScape.exe =>.Mooii Tech®
O4 - GS\Desktop [kamila]: ZHPDiag.lnk . (.Nicolas Coolman - ZHPDiag.) C:\Users\kamila\AppData\Roaming\ZHP\ZHPDiag3.exe =>.Nicolas Coolman
O4 - GS\Quicklaunch [kamila]: PhotoScape.lnk . (.Copyright (C) 2005 - PhotoScape.) C:\Program Files (x86)\PhotoScape\PhotoScape.exe =>.Mooii Tech®
O4 - GS\sendTo [kamila]: Skype.lnk . (.Skype Technologies S.A. - Skype.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe =>.Skype Software Sarl®
O4 - GS\sendTo [kamila]: TeamViewer.lnk . (.TeamViewer GmbH - TeamViewer 11.) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe =>.TeamViewer®
O4 - GS\TaskBar [kamila]: Opera.lnk . (.Opera Software - Opera Internet Browser.) C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe =>.Opera Software ASA®
O4 - GS\Desktop [Konto domyślne]: PhotoScape.lnk . (.Copyright (C) 2005 - PhotoScape.) C:\Program Files (x86)\PhotoScape\PhotoScape.exe =>.Mooii Tech®
O4 - GS\Desktop [Konto domyślne]: ZHPDiag.lnk . (.Nicolas Coolman - ZHPDiag.) C:\Users\kamila\AppData\Roaming\ZHP\ZHPDiag3.exe =>.Nicolas Coolman
O4 - GS\Quicklaunch [Konto domyślne]: PhotoScape.lnk . (.Copyright (C) 2005 - PhotoScape.) C:\Program Files (x86)\PhotoScape\PhotoScape.exe =>.Mooii Tech®
O4 - GS\sendTo [Konto domyślne]: Skype.lnk . (.Skype Technologies S.A. - Skype.) C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe =>.Skype Software Sarl®
O4 - GS\sendTo [Konto domyślne]: TeamViewer.lnk . (.TeamViewer GmbH - TeamViewer 11.) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe =>.TeamViewer®
O4 - GS\TaskBar [Konto domyślne]: Opera.lnk . (.Opera Software - Opera Internet Browser.) C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe =>.Opera Software ASA®
O4 - GS\CommonDesktop [Public]: Avast Internet Security.lnk . (.AVAST Software - avast! Antivirus.) C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe =>.AVAST Software a.s.®
O4 - GS\CommonDesktop [Public]: Avast SafeZone Browser.lnk . (.Avast Software - Avast SafeZone Browser.) C:\Program Files\AVAST Software\SZBrowser\launcher.exe =>.AVAST Software s.r.o.®
O4 - GS\CommonDesktop [Public]: Mozilla Firefox.lnk . (.Mozilla Corporation - Firefox.) C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe =>.Mozilla Corporation®
O4 - GS\CommonDesktop [Public]: Opera.lnk . (.Opera Software - Opera Internet Browser.) C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe =>.Opera Software ASA®
O4 - GS\CommonDesktop [Public]: Plus Internet.lnk . (...) C:\Program Files (x86)\Plus Internet\Plus Internet.exe {4596C9243D6757BB9BC420FDEC477D46}
O4 - GS\CommonDesktop [Public]: Skype.lnk . (...) C:\WINDOWS\Installer\{FC965A47-4839-40CA-B618-18F486F042C6}\SkypeIcon.exe
O4 - GS\CommonDesktop [Public]: TeamViewer 11.lnk . (.TeamViewer GmbH - TeamViewer 11.) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer.exe =>.TeamViewer®
O4 - GS\CommonDesktop [Public]: VLC media player.lnk . (.VideoLAN - VLC media player.) C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe =>.VideoLAN®

---\\ Zmiana adresu domeny DNS (2) - 0s
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{234c6fe2-ca74-449c-b5eb-7df6a0eeabc7}: NameServer = 89.108.195.20 89.108.202.20
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{839d2c41-c2fd-4f87-a919-b9b28a0345a7}: NameServer = 89.108.195.20 89.108.202.20

---\\ Protokól dodatkowy (20) - 1s
O18 - Handler: about [64Bits] - {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Microsoft (R) - Podgląd skryptów HTML.) -- C:\Windows\syswow64\mshtml.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: cdl [64Bits] - {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} . (.Microsoft Corporation - Rozszerzenia OLE32 dla Win32.) -- C:\Windows\syswow64\urlmon.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: dvd [64Bits] - {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} . (.Microsoft Corporation - Kontrolka ActiveX do przesyłania strumienio.) -- C:\Windows\syswow64\MSVidCtl.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: file [64Bits] - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Rozszerzenia OLE32 dla Win32.) -- C:\Windows\syswow64\urlmon.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: ftp [64Bits] - {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Rozszerzenia OLE32 dla Win32.) -- C:\Windows\syswow64\urlmon.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: http [64Bits] - {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Rozszerzenia OLE32 dla Win32.) -- C:\Windows\syswow64\urlmon.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: https [64Bits] - {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Rozszerzenia OLE32 dla Win32.) -- C:\Windows\syswow64\urlmon.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: its [64Bits] - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- C:\Windows\syswow64\itss.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: javascript [64Bits] - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Microsoft (R) - Podgląd skryptów HTML.) -- C:\Windows\syswow64\mshtml.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: local [64Bits] - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Rozszerzenia OLE32 dla Win32.) -- C:\Windows\syswow64\urlmon.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: mailto [64Bits] - {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Microsoft (R) - Podgląd skryptów HTML.) -- C:\Windows\syswow64\mshtml.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: mhtml [64Bits] - {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} . (.Microsoft Corporation - Microsoft Internet Messaging API Resources.) -- C:\Windows\syswow64\inetcomm.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: mk [64Bits] - {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} . (.Microsoft Corporation - Rozszerzenia OLE32 dla Win32.) -- C:\Windows\syswow64\urlmon.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: ms-its [64Bits] - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} . (.Microsoft Corporation - Microsoft® InfoTech Storage System Library.) -- C:\Windows\syswow64\itss.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: res [64Bits] - {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Microsoft (R) - Podgląd skryptów HTML.) -- C:\Windows\syswow64\mshtml.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: skypec2c [64Bits] - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} . (.Microsoft Corporation - Skype Click to Call IE Add-on.) -- C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll =>.Skype Software Sarl®
O18 - Handler: tbauth [64Bits] - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} . (.Microsoft Corporation - TBAuth protocol handler.) -- C:\Windows\syswow64\tbauth.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: tv [64Bits] - {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} . (.Microsoft Corporation - Kontrolka ActiveX do przesyłania strumienio.) -- C:\Windows\syswow64\MSVidCtl.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: vbscript [64Bits] - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} . (.Microsoft Corporation - Microsoft (R) - Podgląd skryptów HTML.) -- C:\Windows\syswow64\mshtml.dll =>.Microsoft Corporation
O18 - Handler: windows.tbauth [64Bits] - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} . (.Microsoft Corporation - TBAuth protocol handler.) -- C:\Windows\syswow64\tbauth.dll =>.Microsoft Corporation

---\\ Zainstalowane oprogramowanie (15) - 12s
O42 - Logiciel: Adobe Flash Player 20 PPAPI - (.Adobe Systems Incorporated.) [HKLM][64Bits] -- Adobe Flash Player PPAPI =>.Adobe Systems Incorporated®
O42 - Logiciel: Avast Internet Security - (.AVAST Software.) [HKLM][64Bits] -- Avast =>.AVAST Software a.s.®
O42 - Logiciel: Dell System Detect - (.Dell.) [HKCU][64Bits] -- 58d94f3ce2c27db0 {0CFE7713D916D48B37980F111CFCA5095C505D25} =>.Dell
O42 - Logiciel: Mozilla Firefox 43.0.4 (x86 pl) - (.Mozilla.) [HKLM][64Bits] -- Mozilla Firefox 43.0.4 (x86 pl) =>.Mozilla Corporation®
O42 - Logiciel: Mozilla Maintenance Service - (.Mozilla.) [HKLM][64Bits] -- MozillaMaintenanceService =>.Mozilla
O42 - Logiciel: Opera Stable 34.0.2036.50 - (.Opera Software.) [HKLM][64Bits] -- Opera 34.0.2036.50 =>.Opera Software ASA®
O42 - Logiciel: PhotoScape - (...) [HKLM][64Bits] -- PhotoScape
O42 - Logiciel: Plus Internet 2.4 - (.Polkomtel S.A..) [HKLM][64Bits] -- Plus Internet_is1 {4596C9243D6757BB9BC420FDEC477D46}
O42 - Logiciel: Realtek High Definition Audio Driver - (.Realtek Semiconductor Corp..) [HKLM][64Bits] -- {F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC} =>.Realtek Semiconductor Corp®
O42 - Logiciel: SafeZone Stable 1.46.1990.139 - (.Avast Software.) [HKLM][64Bits] -- SafeZone 1.46.1990.139 =>.AVAST Software s.r.o.®
O42 - Logiciel: Skype Click to Call - (.Microsoft Corporation.) [HKLM][64Bits] -- {6D1221A9-17BF-4EC0-81F2-27D30EC30701} =>.Microsoft Corporation
O42 - Logiciel: Skype™ 7.18 - (.Skype Technologies S.A..) [HKLM][64Bits] -- {FC965A47-4839-40CA-B618-18F486F042C6} =>.Skype Technologies S.A.
O42 - Logiciel: TeamViewer 11 - (.TeamViewer.) [HKLM][64Bits] -- TeamViewer =>.TeamViewer®
O42 - Logiciel: VLC media player - (.VideoLAN.) [HKLM][64Bits] -- VLC media player =>.VideoLAN
O42 - Logiciel: yessearches Uninstall - (...) [HKLM][64Bits] -- Uninstall ior =>PUP.Optional.YesSearches

---\\ HKCU & HKLM Software Keys (44) - 12s
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\AdwCleaner
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Apple Inc.
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\AVAST Software
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Google
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\IM Providers
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Intel
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\iPlusManager
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Khronos
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Macromedia
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Mooii
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Mozilla
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\mozilla.org
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\MozillaPlugins
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Nuance
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\ODBC
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Opera Software
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Skype
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\TeamViewer
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\VideoLAN
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Waves Audio
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\yessearchesSoftware =>PUP.Optional.YesSearches
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\RegisteredApplications
HKCU\SOFTWARE\1Q1F1S1C1P1E1C1F1N1C1T1H2UtF1E1I =>Adware.InstallCore
HKCU\SOFTWARE\AppDataLow
HKCU\SOFTWARE\AVAST Software
HKCU\SOFTWARE\Chromium
HKCU\SOFTWARE\Dell
HKCU\SOFTWARE\dobreprogramy =>.Superfluous.Downloader
HKCU\SOFTWARE\Google
HKCU\SOFTWARE\IM Providers
HKCU\SOFTWARE\Intel
HKCU\SOFTWARE\iPlusManager
HKCU\SOFTWARE\Mooii
HKCU\SOFTWARE\Mozilla
HKCU\SOFTWARE\MozillaPlugins
HKCU\SOFTWARE\Opera Software
HKCU\SOFTWARE\ProductSetup =>Adware.InstallCore
HKCU\SOFTWARE\Realtek
HKCU\SOFTWARE\RegisteredApplications
HKCU\SOFTWARE\Skype
HKCU\SOFTWARE\TeamViewer
HKCU\SOFTWARE\Wow6432Node
HKCU\SOFTWARE\ZebHelpProcess Helper
HKCU\SOFTWARE\AppDataLow\Software

---\\ Zawartosc folderów programów (91) - 15s
O43 - CFD: 29/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files
O43 - CFD: 17/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Google
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Microsoft.NET
O43 - CFD: 20/01/2016 - [] AD -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox =>.Mozilla Corporation®
O43 - CFD: 20/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service =>.Mozilla Corporation®
O43 - CFD: 21/01/2016 - [] AD -- C:\Program Files (x86)\Opera =>.Opera Software ASA®
O43 - CFD: 25/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\PhotoScape =>.Mooii Tech®
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] AD -- C:\Program Files (x86)\Plus Internet
O43 - CFD: 29/01/2016 - [] RD -- C:\Program Files (x86)\Skype =>.Skype Software Sarl®
O43 - CFD: 30/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\TeamViewer =>.TeamViewer®
O43 - CFD: 17/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\VideoLAN
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Defender
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Mail
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Media Player
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Multimedia Platform
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows NT
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Photo Viewer =>.Microsoft Corporation®
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Windows Portable Devices
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] SHD -- C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] SD -- C:\Program Files (x86)\WindowsPowerShell
O43 - CFD: 25/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\yesforsearchesbnd =>PUP.Optional.YesSearches
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
O43 - CFD: 25/01/2016 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PhotoScape
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Plus Internet
O43 - CFD: 29/01/2016 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] RD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools
O43 - CFD: 16/01/2016 - [0] RHD -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Tablet PC
O43 - CFD: 17/01/2016 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\VideoLAN
O43 - CFD: 17/01/2016 - [] D -- C:\ProgramData\AVAST Software
O43 - CFD: 16/01/2016 - [0] D -- C:\ProgramData\Comms
O43 - CFD: 16/01/2016 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Dane aplikacji
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\ProgramData\DataCardService
O43 - CFD: 16/01/2016 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Dokumenty
O43 - CFD: 16/01/2016 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Menu Start
O43 - CFD: 29/01/2016 - [] SD -- C:\ProgramData\Microsoft
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\ProgramData\Microsoft OneDrive
O43 - CFD: 16/01/2016 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Pulpit
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
O43 - CFD: 29/01/2016 - [] D -- C:\ProgramData\Skype
O43 - CFD: 16/01/2016 - [0] D -- C:\ProgramData\SoftwareDistribution
O43 - CFD: 16/01/2016 - [0] SHD -- C:\ProgramData\Szablony
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\ProgramData\USOPrivate
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\ProgramData\USOShared
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Intel
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Services
O43 - CFD: 29/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Program Files (x86)\Common Files\System
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Adobe
O43 - CFD: 17/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\AVAST Software
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Macromedia
O43 - CFD: 29/01/2016 - [] SD -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Microsoft
O43 - CFD: 20/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Mozilla
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Opera Software
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Plus Internet
O43 - CFD: 30/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Skype
O43 - CFD: 17/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\vlc
O43 - CFD: 30/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\ZHP
O43 - CFD: 16/01/2016 - [0] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\ActiveSync
O43 - CFD: 17/01/2016 - [0] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Adobe
O43 - CFD: 29/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Apps
O43 - CFD: 17/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Comms
O43 - CFD: 16/01/2016 - [0] SHD -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Dane aplikacji
O43 - CFD: 30/01/2016 - [0] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Deployment
O43 - CFD: 25/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Diagnostics
O43 - CFD: 18/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
O43 - CFD: 17/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Google
O43 - CFD: 16/01/2016 - [0] SHD -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Historia
O43 - CFD: 30/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Microsoft
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\MicrosoftEdge
O43 - CFD: 20/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Mozilla
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Opera Software
O43 - CFD: 17/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Packages
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Publishers
O43 - CFD: 30/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Temp
O43 - CFD: 16/01/2016 - [0] SHD -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Temporary Internet Files
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\TileDataLayer
O43 - CFD: 16/01/2016 - [0] D -- C:\Users\kamila\AppData\Local\VirtualStore
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] RD -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessibility
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] RD -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Accessories
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] RD -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools
O43 - CFD: 29/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dell
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] D -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Maintenance
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] RD -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] RD -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools
O43 - CFD: 16/01/2016 - [] RSD -- C:\Users\kamila\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Windows PowerShell

---\\ ShellIconOverlayIdentifiers (SIOI) (6) - 0s
O106 - SIOI: ErrorOverlayHandler Class [ OneDrive1] - {BBACC218-34EA-4666-9D7A-C78F2274A524}. (.Microsoft Corporation - Microsoft OneDrive Shell Extension.) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6281.1202\FileSyncShell.dll =>.Microsoft Corporation®
O106 - SIOI: SharedOverlayHandler Class [ OneDrive2] - {5AB7172C-9C11-405C-8DD5-AF20F3606282}. (.Microsoft Corporation - Microsoft OneDrive Shell Extension.) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6281.1202\FileSyncShell.dll =>.Microsoft Corporation®
O106 - SIOI: SharedSyncingOverlayHandler Class [ OneDrive3] - {A78ED123-AB77-406B-9962-2A5D9D2F7F30}. (.Microsoft Corporation - Microsoft OneDrive Shell Extension.) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6281.1202\FileSyncShell.dll =>.Microsoft Corporation®
O106 - SIOI: UpToDateOverlayHandler Class [ OneDrive4] - {F241C880-6982-4CE5-8CF7-7085BA96DA5A}. (.Microsoft Corporation - Microsoft OneDrive Shell Extension.) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6281.1202\FileSyncShell.dll =>.Microsoft Corporation®
O106 - SIOI: SyncingOverlayHandler Class [ OneDrive5] - {A0396A93-DC06-4AEF-BEE9-95FFCCAEF20E}. (.Microsoft Corporation - Microsoft OneDrive Shell Extension.) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\17.3.6281.1202\FileSyncShell.dll =>.Microsoft Corporation®
O106 - SIOI: avast [00avast] - {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}. (.AVAST Software - avast! Shell Extension.) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\ashShell.dll =>.AVAST Software a.s.®

---\\ Lista sterowników systemu (68) - 12s
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:22 A . (.LSI - LSI 3ware SCSI Storport Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\3ware.sys [107360] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:22 A . (.PMC-Sierra - PMC-Sierra Storport Driver For SPC8x6G SAS.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\adp80xx.sys [1135456] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:22 A . (.Advanced Micro Devices - AHCI 1.3 Device Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\amdsata.sys [83296] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:22 A . (.AMD Technologies Inc. - AMD Technology AHCI Compatible Controller D.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\amdsbs.sys [259424] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:22 A . (.Advanced Micro Devices - Storage Filter Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\amdxata.sys [26976] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:22 A . (.PMC-Sierra, Inc. - Adaptec SAS RAID WS03 Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\arcsas.sys [131936] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2016/01/17 11:50:53 A . (.AVAST Software - avast! HWID.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswHwid.sys [28656] =>.AVAST Software a.s.®
O58 - SDL:2016/01/17 12:02:28 A . (.AVAST Software - avast! Keyboard Filter Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswKbd.sys [28144] =>.AVAST Software a.s.®
O58 - SDL:2016/01/17 11:51:44 A . (.AVAST Software - avast! File System Minifilter for Windows 2.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys [97648] =>.AVAST Software a.s.®
O58 - SDL:2016/01/17 11:49:18 A . (.AVAST Software - avast! Filtering NDIS driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswNdisFlt.sys [466400] =>.AVAST Software a.s.®
O58 - SDL:2016/01/17 11:50:52 A . (.AVAST Software - avast! WFP Redirect Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRdr2.sys [93528] =>.AVAST Software a.s.®
O58 - SDL:2016/01/17 11:50:53 A . (.AVAST Software - avast! Revert.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswRvrt.sys [65224] =>.AVAST Software a.s.®
O58 - SDL:2016/01/21 00:04:07 A . (.AVAST Software - avast! Virtualization Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswsnx.sys [1065208] =>.AVAST Software a.s.®
O58 - SDL:2016/01/21 00:04:07 A . (.AVAST Software - avast! self protection module.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswsp.sys [464256] =>.AVAST Software a.s.®
O58 - SDL:2016/01/17 11:50:54 A . (.AVAST Software - Stream Filter.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswStm.sys [155304] =>.AVAST Software a.s.®
O58 - SDL:2016/01/17 11:50:53 A . (.AVAST Software - avast! VM Monitor.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswVmm.sys [273784] =>.AVAST Software a.s.®
O58 - SDL:2015/08/13 22:11:48 A . (.Qualcomm Atheros Communications, Inc. - Qualcomm Atheros Extensible Wireless LAN de.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\athw10x.sys [4318760] =>.WDKTestCert qcaswbld,130129545209614653®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:22 A . (.Windows (R) Win 7 DDK provider - BCM Function 2 Device Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\bcmfn.sys [9728] =>.Windows (R) Win 7 DDK provider
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:22 A . (.Windows (R) Win 7 DDK provider - BCM Function 2 Device Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\bcmfn2.sys [9728] =>.Windows (R) Win 7 DDK provider
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:22 A . (.Broadcom Corporation - Broadcom NetXtreme II GigE VBD.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\bxvbda.sys [531296] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2013/01/24 18:12:08 A . (.OSR Open Systems Resources, Inc. - Airplane Mode Switch Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\DellRbtn.sys [10752] =>.OSR Open Systems Resources, Inc.
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:22 A . (.QLogic Corporation - QLogic 10 GigE VBD.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\evbda.sys [3436896] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2012/04/20 12:00:36 A . (.Huawei Tech. Co., Ltd. - HUAWEI USB Smart Card Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ewdcsc.sys [32768] =>.Huawei Tech. Co., Ltd.
O58 - SDL:2012/04/20 12:00:36 A . (.Huawei Technologies Co., Ltd. - USB Modem/Serial Device Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ewusbmdm.sys [222464] =>.Huawei Technologies Co., Ltd.
O58 - SDL:2012/04/20 12:00:36 A . (.Huawei Technologies Co., Ltd. - USB NDIS Miniport Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ewusbwwan.sys [415744] =>.Huawei Technologies Co., Ltd.
O58 - SDL:2012/04/20 12:00:36 A . (.Huawei Technologies Co., Ltd. - ew_hwupgrade Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_hwupgrade.sys [22016] =>.Huawei Technologies Co., Ltd.
O58 - SDL:2012/04/20 12:00:36 A . (.Huawei Technologies Co., Ltd. - USB Modem/Serial Device Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_hwusbdev.sys [117248] =>.Huawei Technologies Co., Ltd.
O58 - SDL:2012/04/20 12:00:36 A . (.Huawei Technologies Co., Ltd. - ew_jubusenum Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_jubusenum.sys [86016] =>.Huawei Technologies Co., Ltd.
O58 - SDL:2012/04/20 12:00:36 A . (.Huawei Technologies Co., Ltd. - ew_jucdcacm Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_jucdcacm.sys [98816] =>.Huawei Technologies Co., Ltd.
O58 - SDL:2012/04/20 12:00:36 A . (.Huawei Technologies Co., Ltd. - ew_jucdcndis Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_jucdcecm.sys [69632] =>.Huawei Technologies Co., Ltd.
O58 - SDL:2012/04/20 12:00:36 A . (.Huawei Technologies Co., Ltd. - ew_juextctrl Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_juextctrl.sys [28672] =>.Huawei Technologies Co., Ltd.
O58 - SDL:2012/04/20 12:00:36 A . (.Huawei Technologies Co., Ltd. - ew_jucdcndis Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_juwwanecm.sys [212992] =>.Huawei Technologies Co., Ltd.
O58 - SDL:2012/04/20 12:00:36 A . (.Huawei Technologies Co., Ltd. - Filter Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ew_usbenumfilter.sys [13952] =>.Huawei Technologies Co., Ltd.
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:22 A . (.Hewlett-Packard Company - Smart Array SAS/SATA Controller Media Drive.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\HpSAMD.sys [64352] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:18 A . (.Intel(R) Corporation - Intel(R) Serial IO I2C Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iai2c.sys [81408] =>.Intel(R) Corporation
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:18 A . (.Intel Corporation - Intel(R) Serial IO I2C Driver v2.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C.sys [165888] =>.Intel Corporation
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:18 A . (.Intel Corporation - Intel(R) Serial IO GPIO Controller Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSSi_GPIO.sys [38128] =>.Intel Corporation - Client Components Group®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:18 A . (.Intel Corporation - Intel(R) Serial IO I2C Controller Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iaLPSSi_I2C.sys [113152] =>.Intel Corporation
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:22 A . (.Intel Corporation - Intel(R) Rapid Storage Technology driver (i.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorAV.sys [673120] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:22 A . (.Intel Corporation - Intel Matrix Storage Manager driver - x64.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iaStorV.sys [412000] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.Mellanox - InfiniBand Fabric Bus Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ibbus.sys [424800] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/08/27 18:20:10 A . (.Intel Corporation - Intel Graphics Kernel Mode Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\igdkmd64.sys [3797424] =>.Intel Corporation - pGFX®
O58 - SDL:2015/08/21 11:50:48 N . (.Intel(R) Corporation - Intel(R) Display Audio Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\IntcDAud.sys [463112] =>.Intel Corporation - Client Components Group®
O58 - SDL:2015/07/20 20:45:04 A . (.Intel Corporation - Intel® WiDi Solution.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\iwdbus.sys [38976] =>.Intel(R) Wireless Display®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.LSI Corporation - LSI Fusion-MPT SAS Driver (StorPort).) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas.sys [108888] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.LSI Corporation - LSI SAS Gen2 Driver (StorPort).) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas2i.sys [104800] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.Avago Technologies - Avago SAS Gen3 Driver (StorPort).) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sas3i.sys [99168] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.LSI Corporation - LSI SSS PCIe/Flash Driver (StorPort).) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\lsi_sss.sys [82784] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.Avago Technologies - MEGASAS RAID Controller Driver for Windows.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\megasas.sys [59744] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.LSI Corporation, Inc. - LSI MegaRAID Software RAID Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\megasr.sys [575840] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.Mellanox - MLX4 Bus Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mlx4_bus.sys [705376] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2012/04/20 12:00:36 A . (.DiBcom SA - DiBcom AVSTREAM BDA driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mod7700.sys [1001472]
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.Marvell Semiconductor, Inc. - Marvell Flash Controller Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\mvumis.sys [63840] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.Mellanox - NetworkDirect Support Filter Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\ndfltr.sys [76128] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA® nForce(TM) RAID Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\nvraid.sys [150368] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.NVIDIA Corporation - NVIDIA® nForce(TM) Sata Performance Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\nvstor.sys [166240] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.LSI Corporation - MEGASAS RAID Controller Driver for Windows.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\percsas2i.sys [58208] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.Avago Technologies - MEGASAS RAID Controller Driver for Windows.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\percsas3i.sys [58720] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/08/04 00:21:50 A . (.Realtek Semiconductor Corp. - Realtek(r) High Definition Audio Function D.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\RTKVHD64.sys [4518136] =>.Realtek Semiconductor Corp®
O58 - SDL:2015/05/14 12:10:30 A . (.Realsil Semiconductor Corporation - RTS USB READER Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\RtsUer.sys [402960] =>.Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.Silicon Integrated Systems Corp. - SiS RAID Stor Miniport Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\sisraid2.sys [44896] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.Silicon Integrated Systems - SiS AHCI Stor-Miniport Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\sisraid4.sys [81760] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.Promise Technology, Inc. - Promise SuperTrak EX Series Driver for Wind.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\stexstor.sys [31072] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2011/08/17 09:58:26 A . (.Nokia - Filter Driver for Nokia USB Phone Bus Drive.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\usbser_lowerfltjx64.sys [9216] =>.Nokia
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.VIA Technologies Inc.,Ltd - VIA RAID DRIVER FOR AMD-X86-64.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\vsmraid.sys [166752] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.VIA Corporation - VIA StorX RAID Controller Driver.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\VSTXRAID.SYS [305504] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.Mellanox - Kernel WinMad.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\winmad.sys [26976] =>.Microsoft Windows®
O58 - SDL:2015/10/30 08:17:23 A . (.Mellanox - Kernel WinVerbs.) -- C:\WINDOWS\System32\drivers\winverbs.sys [59232] =>.Microsoft Windows®

---\\ Najnowsze pliki zmodyfikowane lub utworzone (uzytkownika) (9) - 8s
O61 - LFC: 2016/01/30 16:40:23 A . (.© Microsoft Corporation. All rights reserved..) -- C:\Users\kamila\Downloads\DellSystemDetect.exe [417064]
O61 - LFC: 2016/01/25 20:06:19 A . (.Internet Software.) -- C:\Users\kamila\Downloads\Photoscape-12505-dp (1).exe [959072] {112172B4C29D53526C8AFAEF1C4F6265E881}
O61 - LFC: 2016/01/27 22:22:03 A . (..) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy\LocalState\speech_onecorereg.bin [8192]
O61 - LFC: 2016/01/29 21:40:53 A . (..) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Microsoft\Windows\UPPS\UPPS.bin [16148]
O61 - LFC: 2016/01/29 23:36:48 A . (.Outercurve Foundation.) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Apps\2.0\MM959LQK.GJ3\12D4OTKR.A7Y\micr..sion_ce35f76fcda82bad_0003.0000_none_5e665c5026c29c9e\Microsoft.Deployment.Compression.dll [36864]
O61 - LFC: 2016/01/29 23:36:46 A . (.Outercurve Foundation.) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Apps\2.0\MM959LQK.GJ3\12D4OTKR.A7Y\micr...cab_ce35f76fcda82bad_0003.0000_none_049f87db51ab7cfa\Microsoft.Deployment.Compression.Cab.dll [49152]
O61 - LFC: 2016/01/29 23:36:46 A . (.Outercurve Foundation.) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Apps\2.0\MM959LQK.GJ3\12D4OTKR.A7Y\dell..tion_6d0a76327dca4869_0006.000c_9ebce3bbc1a512cd\Microsoft.Deployment.Compression.Cab.dll [49152]
O61 - LFC: 2016/01/29 23:36:48 A . (.Outercurve Foundation.) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Apps\2.0\MM959LQK.GJ3\12D4OTKR.A7Y\dell..tion_6d0a76327dca4869_0006.000c_9ebce3bbc1a512cd\Microsoft.Deployment.Compression.dll [36864]
O61 - LFC: 2016/01/30 16:40:34 A . (..) -- C:\Users\kamila\AppData\Local\Apps\2.0\MM959LQK.GJ3\12D4OTKR.A7Y\dell..tion_6d0a76327dca4869_0006.000c_9ebce3bbc1a512cd\uninstaller.bat [144]

---\\ Tarlo powloki stowarzyszenia (11) - 0s
O67 - Shell Spawning: <.bat> [HKLM\..\open\Command] (...) -- "%1" %*
O67 - Shell Spawning: <.cpl> [HKLM\..\cplopen\Command] (.Microsoft Corporation - Windows Control Panel.) -- C:\Windows\System32\control.exe =>.Microsoft Corporation
O67 - Shell Spawning: <.cmd> [HKLM\..\open\Command] (...) -- "%1" %*
O67 - Shell Spawning: <.com> [HKLM\..\open\Command] (...) -- "%1" %*
O67 - Shell Spawning: <.evt> [HKLM\..\open\Command] (.Microsoft Corporation - Uruchamianie przystawki Podgląd zdarzeń.) -- C:\Windows\System32\eventvwr.exe =>.Microsoft Corporation
O67 - Shell Spawning: <.exe> [HKLM\..\open\Command] (...) -- "%1" %*
O67 - Shell Spawning: <.html> [HKLM\..\open\Command] (.Microsoft Corporation - Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe =>.Microsoft Corporation®
O67 - Shell Spawning: <.js> [HKLM\..\open\Command] (.Microsoft Corporation - Microsoft ® Windows Based Script Host.) -- C:\Windows\System32\wscript.exe =>.Microsoft Corporation
O67 - Shell Spawning: <.reg> [HKLM\..\open\Command] (.Microsoft Corporation - Edytor rejestru.) -- C:\Windows\regedit.exe =>.Microsoft Corporation
O67 - Shell Spawning: <.scr> [HKLM\..\open\Command] (...) -- "%1" /S
O67 - Shell Spawning: <.html> [HKCU\..\open\Command] (.Mozilla Corporation - Firefox.) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe =>.Mozilla Corporation®

---\\ Menu Start Internet (16) - 0s
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\Shell\open\Command] (.Mozilla Corporation - Firefox.) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe =>.Mozilla Corporation®
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\Shell\open\Command] (.Microsoft Corporation - Internet Explorer.) -- C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe =>.Microsoft Corporation®
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\Shell\open\Command] (.Opera Software - Opera Internet Browser.) -- C:\Program Files (x86)\Opera\Launcher.exe =>.Opera Software ASA®
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\Shell\open\Command] (.Avast Software - Avast SafeZone Browser.) -- C:\Program Files\AVAST Software\SZBrowser\Launcher.exe =>.AVAST Software s.r.o.®
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\InstallInfo\ShowIconsCommand] (.Mozilla Corporation - Firefox Helper.) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe =>.Mozilla Corporation
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\InstallInfo\ShowIconsCommand] (.Microsoft Corporation - Narzędzie inicjacji użytkownika programu IE.) -- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe =>.Microsoft Corporation
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\InstallInfo\ShowIconsCommand] (.Opera Software - Opera Internet Browser.) -- C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe =>.Opera Software
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\InstallInfo\ShowIconsCommand] (.Avast Software - Avast SafeZone Browser.) -- C:\Program Files\AVAST Software\SZBrowser\launcher.exe =>.AVAST Software
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\InstallInfo\ReinstallCommand] (.Mozilla Corporation - Firefox Helper.) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe =>.Mozilla Corporation
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\InstallInfo\ReinstallCommand] (.Microsoft Corporation - Narzędzie inicjacji użytkownika programu IE.) -- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe =>.Microsoft Corporation
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\InstallInfo\ReinstallCommand] (.Opera Software - Opera Internet Browser.) -- C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe =>.Opera Software
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\InstallInfo\ReinstallCommand] (.Avast Software - Avast SafeZone Browser.) -- C:\Program Files\AVAST Software\SZBrowser\launcher.exe =>.AVAST Software
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\InstallInfo\HideIconsCommand] (.Mozilla Corporation - Firefox Helper.) -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\uninstall\helper.exe =>.Mozilla Corporation
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\InstallInfo\HideIconsCommand] (.Microsoft Corporation - Narzędzie inicjacji użytkownika programu IE.) -- C:\Windows\System32\ie4uinit.exe =>.Microsoft Corporation
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\InstallInfo\HideIconsCommand] (.Opera Software - Opera Internet Browser.) -- C:\Program Files (x86)\Opera\launcher.exe =>.Opera Software
O68 - StartMenuInternet: [HKLM\..\InstallInfo\HideIconsCommand] (.Avast Software - Avast SafeZone Browser.) -- C:\Program Files\AVAST Software\SZBrowser\launcher.exe =>.AVAST Software

---\\ Szukaj 'infekcji na przegladarki internetowe (4) - 27s
O69 - SBI: prefs.js [kamila - 41A66E7E5EE1] user_pref("browser.newtab.url", "http://www.yessearches.com/?mode=ffseng&ptid=ior&uid=9C0E470C1714F6E2893D49BE0EBD8BFC&v=20160108&[...] =>PUP.Optional.YesSearches
O69 - SBI: prefs.js [kamila - 41A66E7E5EE1] user_pref("browser.search.searchengine.url", "http://www.yessearches.com/chrome.php?mode=ffseng&ptid=ior&q={searchTerms}&ts=AHEpAn[...] =>PUP.Optional.YesSearches
O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} [DefaultScope] - (Bing) - http://www.bing.com/
O69 - SBI: SearchScopes [HKLM] {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} [DefaultScope] - (@ieframe.dll,-12512) - http://www.bing.com/

---\\ Wylicza uruchamiania uslugi Svchost (41) - 1s
O83 - Search Svchost Services: CertPropSvc (CertPropSvc) . (.Microsoft Corporation - Usługa propagowania certyfikatów kart intel.) -- C:\Windows\System32\certprop.dll [192000] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: SCPolicySvc (SCPolicySvc) . (.Microsoft Corporation - Usługa propagowania certyfikatów kart intel.) -- C:\WINDOWS\System32\certprop.dll [192000] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: lanmanserver (lanmanserver) . (.Microsoft Corporation - Biblioteka DLL usługi serwera.) -- C:\WINDOWS\system32\srvsvc.dll [283136] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: gpsvc (gpsvc) . (.Microsoft Corporation - Group Policy Client.) -- C:\WINDOWS\System32\gpsvc.dll [1338368] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: IKEEXT (IKEEXT) . (.Microsoft Corporation - Rozszerzenie IKE.) -- C:\WINDOWS\System32\ikeext.dll [957952] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: iphlpsvc (iphlpsvc) . (.Microsoft Corporation - Usługa oferująca łączność IPv6 w sieci IPv4.) -- C:\WINDOWS\System32\iphlpsvc.dll [958464] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: seclogon (seclogon) . (.Microsoft Corporation - Biblioteka DLL dla pomocniczej usługi logow.) -- C:\WINDOWS\system32\seclogon.dll [31232] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: AppInfo (AppInfo) . (.Microsoft Corporation - Usługa informacji o aplikacji.) -- C:\WINDOWS\System32\appinfo.dll [94720] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: msiscsi (msiscsi) . (.Microsoft Corporation - Usługa odnajdowania iSCSI.) -- C:\WINDOWS\system32\iscsiexe.dll [151040] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: EapHost (EapHost) . (.Microsoft Corporation - Usługa EAPHost firmy Microsoft.) -- C:\WINDOWS\System32\eapsvc.dll [112640] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: schedule (schedule) . (.Microsoft Corporation - Usługa Harmonogram zadań.) -- C:\WINDOWS\system32\schedsvc.dll [1012224] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: winmgmt (winmgmt) . (.Microsoft Corporation - WMI.) -- C:\WINDOWS\system32\wbem\WMIsvc.dll [225280] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: browser (browser) . (.Microsoft Corporation - Biblioteka DLL usługi Przeglądarka komputer.) -- C:\WINDOWS\System32\browser.dll [134656] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: ProfSvc (ProfSvc) . (.Microsoft Corporation - ProfSvc.) -- C:\WINDOWS\system32\profsvc.dll [328192] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: SessionEnv (SessionEnv) . (.Microsoft Corporation - Usługa Konfiguracja usług pulpitu zdalnego.) -- C:\Windows\System32\SessEnv.dll [372736] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: wercplsupport (wercplsupport) . (.Microsoft Corporation - Raporty i rozwiązania problemów.) -- C:\WINDOWS\System32\wercplsupport.dll [96256] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: DcpSvc (DcpSvc) . (.Microsoft Corporation - dcpsvc Task.) -- C:\WINDOWS\system32\dcpsvc.dll [186880] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: NetSetupSvc (NetSetupSvc) . (.Microsoft Corporation - Usługa konfiguracji sieci.) -- C:\WINDOWS\System32\NetSetupSvc.dll [203776] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: NcaSvc (NcaSvc) . (.Microsoft Corporation - Usługa Asystent łączności sieciowej firmy M.) -- C:\WINDOWS\System32\ncasvc.dll [168960] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: wlidsvc (wlidsvc) . (.Microsoft Corporation - Usługa konta Microsoft®.) -- C:\WINDOWS\system32\wlidsvc.dll [2058240] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: dmwappushservice (dmwappushservice) . (.Microsoft Corporation - dmwappushsvc.) -- C:\WINDOWS\system32\dmwappushsvc.dll [57856] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: XboxNetApiSvc (XboxNetApiSvc) . (.Microsoft Corporation - Xbox Live Networking Service.) -- C:\WINDOWS\system32\XboxNetApiSvc.dll [1035776] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: Themes (Themes) . (.Microsoft Corporation - Biblioteka DLL usług kompozycji powłoki sys.) -- C:\WINDOWS\system32\themeservice.dll [59392] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: UserManager (UserManager) . (.Microsoft Corporation - UserMgr.) -- C:\WINDOWS\System32\usermgr.dll [914944] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: DsmSvc (DsmSvc) . (.Microsoft Corporation - Menedżer konfiguracji urządzeń.) -- C:\WINDOWS\System32\DeviceSetupManager.dll [205824] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: XblAuthManager (XblAuthManager) . (.Microsoft Corporation - Xbox Live Auth Manager.) -- C:\WINDOWS\System32\XblAuthManager.dll [943104] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: DmEnrollmentSvc (DmEnrollmentSvc) . (.Microsoft Corporation - Biblioteka DLL usługi agenta zarządzania sy.) -- C:\Windows\System32\Windows.Internal.Management.dll [278016] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: XblGameSave (XblGameSave) . (.Microsoft Corporation - Xbox Live Game Save Service.) -- C:\WINDOWS\System32\XblGameSave.dll [1130496] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: RetailDemo (RetailDemo) . (.Microsoft Corporation - RDXService.) -- C:\WINDOWS\system32\RDXService.dll [1073152] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: BDESVC (BDESVC) . (.Microsoft Corporation - Usługa BDE.) -- C:\WINDOWS\System32\bdesvc.dll [360448] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: Rasauto (Rasauto) . (.Microsoft Corporation - Menedżer autowybierania numeru dostępu zdal.) -- C:\WINDOWS\System32\rasauto.dll [106496] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: Rasman (Rasman) . (.Microsoft Corporation - Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny.) -- C:\WINDOWS\System32\rasmans.dll [696320] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: Remoteaccess (Remoteaccess) . (.Microsoft Corporation - Dynamiczny menedżer interfejsu.) -- C:\Windows\System32\mprdim.dll [507904] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: SENS (SENS) . (.Microsoft Corporation - Usługa powiadamiania o zdarzeniach systemow.) -- C:\WINDOWS\System32\sens.dll [73216] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: Sharedaccess (Sharedaccess) . (.Microsoft Corporation - Składniki Pomocnika Microsoft NAT.) -- C:\WINDOWS\System32\ipnathlp.dll [457728] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: Tapisrv (Tapisrv) . (.Microsoft Corporation - Serwer Telefonii Microsoft® Windows(TM).) -- C:\Windows\System32\tapisrv.dll [311808] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: wuauserv (wuauserv) . (.Microsoft Corporation - Windows Update Agent.) -- C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll [2280448] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: BITS (BITS) . (.Microsoft Corporation - Usługa inteligentnego transferu w tle.) -- C:\WINDOWS\System32\qmgr.dll [1144320] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: ShellHWDetection (ShellHWDetection) . (.Microsoft Corporation - Biblioteka DLL usług powłoki systemu Window.) -- C:\Windows\System32\shsvcs.dll [608768] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: lfsvc (lfsvc) . (.Microsoft Corporation - Usługa geolokalizacji.) -- C:\Windows\System32\lfsvc.dll [27136] =>.Microsoft Corporation
O83 - Search Svchost Services: UsoSvc (UsoSvc) . (.Microsoft Corporation - Moduł podstawowy koordynatora sesji aktuali.) -- C:\WINDOWS\system32\usocore.dll [360960] =>.Microsoft Corporation

---\\ Dodatkowe skanowanie (4) - 0s
HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\yessearchesSoftware =>PUP.Optional.YesSearches
HKCU\SOFTWARE\1Q1F1S1C1P1E1C1F1N1C1T1H2UtF1E1I =>Adware.InstallCore
HKCU\SOFTWARE\dobreprogramy =>.Superfluous.Downloader
HKCU\SOFTWARE\ProductSetup =>Adware.InstallCore

---\\ Krótki opis elementów znalezionych na stacji roboczej (3) - 0s
http://www.nicolascoolman.fr/?p=4664 =>PUP.Optional.YesSearches
http://www.nicolascoolman.fr/?p=279 =>Adware.InstallCore
http://www.nicolascoolman.fr/?p=5145 =>.Superfluous.Downloader

~ End of the scan, 9001 items in 00h40mn40s (561)(0)

Publicité


Signaler le contenu de ce document

Publicité